W jakim terminie należy przekazać do urzędu skarbowego informację o miejscu przechowywania zbiorów danych jednostek... - OpenLEX

W jakim terminie należy przekazać do urzędu skarbowego informację o miejscu przechowywania zbiorów danych jednostek zlikwidowanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim terminie należy przekazać do urzędu skarbowego informację o miejscu przechowywania zbiorów danych jednostek zlikwidowanych, do czego obliguje art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)? Czy najpóźniej w dniu poprzedzającym wykreślenie spółki z KRS, a najlepiej odpowiednio wcześniej, gdyż nie ma pewności kiedy to wykreślenie nastąpi, czy w innym jeszcze terminie? Czy sprawozdanie likwidacyjne przekazać należy do urzędu skarbowego już po wykreśleniu spółki z KRS?

Tak sugerowałby przepis art. 290 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), tyle, że po wykreśleniu spółki likwidator przestaje pełnić swoją funkcję, więc teoretycznie nie może wypełnić tego obowiązku w charakterze likwidatora.

Czy sprawozdanie likwidacyjne przekazuje się w postaci papierowej do właściwego urzędu skarbowego, czy w postaci pliku xml elektronicznie do Szefa KAS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX