Questions and answers

Od kiedy pracownik podlega zaliczeniu do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kogo pracodawca może upoważnić do zapoznawania pracowników z zagrożeniami i oceną ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może pozwolić, aby w magazynie książek mieszkały koty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć odsetki od kwoty niewykorzystanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakres uprawnień lekarza odbywającego staż dyplomowy pozwala na samodzielną pracę w SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jakie dane należy przesłać do ZUS-u, jeśli nastąpiło przekształcenie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy słoma jest traktowana jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na użycie biomasy popieczarkowej jako kompost?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia specjalnego miejsca parkingowego dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Za ile lat wstecz można obciążyć gminę za koszty opieki przedszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ rejestrujący powinien zaakceptować zmiany wprowadzone do statutu niepublicznej szkoły policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Od kiedy przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie „nowego orzeczenia”?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy kwalifikacja danego dokumentu jako elektronicznej dokumentacji medycznej zależy to od rodzaju podmiotu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wypadek podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy działka sąsiednia winna zostać ujęta w decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak powinna wyglądać umowa między zbierającym a zgłaszającym transgraniczne przemieszczanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy dla budynku o funkcji mieszanej można przekroczyć wskaźnik Ep?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, który pracował w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w świadectwie pracy trzeba wskazać okres pracy w spółce przed i po zmianie nazwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Na jakiej podstawie wydać decyzję odmowną świadczenia pielęgnacyjnego na brata, gdy ojciec braci żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kiedy otrzymujący powinien wykazać VAT z tytułu otrzymanej noty uznaniowej za rabat pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak potraktować nieobecność pracownika, który oczekuje na decyzję ZUS w sprawie renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przekazując liceum do prowadzenia gminie można nie przekazać subwencji oświatowej na tą szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z dokumentu ZC299?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy żądać od matki zwrotu połowy pobranych świadczeń wychowawczych ze względu na opiekę naprzemienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy usługi tlenoterapii mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie elementy należy umieścić na nocie odsetkowej, aby ten dokument był prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR sprzedaż wyposażenia studia fotograficznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy darowizna bitcoinów córce podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można zlokalizować dwa obiekty zakwaterowania zbiorowego na terenie MN?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jaką stawką VAT przedsiębiorca powinien opodatkować sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wartość wypłaconego odszkodowania jest objęta VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik pobierający emeryturę wcześniejszą może złożyć wniosek na emeryturę powszechną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak zrezygnować z regulaminu pracy i wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy od umowy odpłatnego nabycia urządzenia wodociągowego należy opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać umowę zwartą z pracownikiem młodocianym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne