Questions and answers

Czy maseczkę ochronną wielorazowego użytku można uznać za odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy matce należy się dodatek z tytułu samotnego wychowywania na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy możliwe jest ogrodzenie terenu przeznaczonego w mpzp pod ciąg pieszy i usytuowanie na nim reklam?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można budować nowe sieci w granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy można wykorzystać wykonany odwiert jako ujęcie wody zwykłej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy można z dotacji podręcznikowej zakupić podręcznik nie ujęty w wykazie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można zmienić pozwolenie w zakresie wytwarzania odpadów przedłużając je o kolejne 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy nadzór może naliczyć opłatę legalizacyjną za wybudowanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy najem pomieszczenia w domu prywatnym dla fundacji podlega opodatkowaniu VAT oraz jaką stawką?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na ucznia przyjętego w ciągu roku szkolnego organ dotujący powinien wypłacić dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciela mianowanego można przenieść na zastępstwo na etat nauczyciela nauczania początkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi można przedłużyć pełnienie obowiązków dyrektora do 31.08.2022 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy obowiązkowi zgłoszenia przewozu odpadów podlegają jedynie oleje odpadowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy osoba fizyczna może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania pasa drogowego podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy osoby kierujące pracownikami mogą odbywać szkolenia okresowe BHP w formie e-learningu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę VAT 8% dla robót budowlanych wykonywanych koparką?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podczas pandemii uczeń realizujący nauczanie domowe może uczestniczyć w nauczaniu zdalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy po likwidacji działalności projektowej można świadczyć te same usługi w ramach umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracodawca może przyznać pracownikowi wyższe wynagrodzenie niż wynikające ze stawek taryfikatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracownikowi należy się wyrównanie nagrody jubileuszowej o przyznany dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy rada powiatu może wydłużyć pensum specjalistów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy rodzic studenta może w zeznaniu uwzględnić ulgę rehabilitacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy spółki wodne mogą organizować Walne Zgromadzenia w okresie COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy starosta może wydać zaświadczenie, że nastąpiła zmiana w zakresie prowadzącego instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy ubezpieczenie grupowe dla pracownika i współmałżonka generuje przychód podatkowy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy udostępnienie takich materiałów jak projekt zagospodarowania działki lub terenu podlega anonimizjacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy usługi modernizacji dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usługi układania płytek ceramicznych zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w czasie epidemii koronawirusa można organizować zebrania sołeckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w jednostce samorządowej można zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisku woźnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji dochodziło do transgranicznego przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy w przypadku legalizacji konieczny jest wniosek wszystkich współwłaścicieli urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy w świadectwie pracy wykazuje się okres przestoju ekonomicznego w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wydanie zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń celem przedłożenia w PZU podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu powołania stanowi podstawę do naliczana składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne