Questions and answers

Orientacyjne wartości zamówień, ujętych w planie postępowań, powinny być wartościami netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy według art. 5 ust. 4c u.ś.r. dochód za wrzesień należy liczyć jako ciągłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy organ może udzielić pozwolenia na budowę inwestorom określonym jako "współwłaściciele nieruchomości"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy nauczyciel udający się na wycieczkę szkolną w chwili wyjścia powinien wpisać się do rejestru wyjść?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy istnieje wykaz leków, materiałów opatrunkowych, które powinny znajdować się w gabinecie higienistki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę VAT tytułem premii za roczną współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakim roku należy dokonać obciążenia kosztami mediów, jeżeli jednostka otrzymała fakturę wstępną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kiedy należy przeksięgować fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Od kiedy wchodzi obowiązek e-fakturowania w zamówieniach publicznych i na czym będzie on polegał?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak należy traktować różnicę w wysokości przychodów i kosztów pomiędzy rachunkiem kalkulacyjnym i porównawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy przekazanie gospodarstwa rolnego wpływa na możliwość korzystania z ryczałtu przy działalności rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. na dzień 31.03.2019 r. będzie można podpisać profilem zaufanym ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy wprowadzając stan początkowy należy jednocześnie skorygować koszty, które zostały obciążone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nazwa przedmiotu kształcenia zawodowego powinna określać konkretnie, w jakim języku odbywa się nauczanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy na kursie kwalifikacyjnym minimum połowa zajęć powinna być przeznaczona na kształcenie praktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak podatnik może udokumentować świadczone przez siebie usługi odpłatnego transportu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel z lekkim stopniem niepełnosprawności może żądać zwolnienia go z pełnienia dyżurów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy możliwa jest sprzedaż nieruchomości ze zwolnieniem z VAT oraz osobno nakładów z naliczeniem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaka jest procedura odejścia od odpracowywania w sobotę dnia wolnego od zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na świadectwie ukończenia gimnazjum uczeń powinien posiadać ocenę z zajęć technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązek zapewnić codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy roczne karty ewidencji czasu pracy należy wkładać do teczki akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wymagana jest decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla aktywnego do superkondensatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy deweloper w remanencie musi wyszczególniać każdy materiał wykorzystany w trakcie budowy inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy sprzedaż bonusów związanych z energią elektryczną powinna być opodatkowana jako prawo majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaklasyfikować przyczepę ciężarową rolniczą - asenizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy były pracodawca może udostępnić akta osobowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, w przypadku przeznaczenia działki pod budowę drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczać fakturę za leasing jeżeli w treści usługi jest wpisana informacja o wysokości odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich zmian należy dokonać w nazwach prywatnych policealnych szkół zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy usługa udrożnienia poziomu kanalizacyjnego powinna być rozliczona w ramach procedury odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT-7 wykazać dostawę towaru z UE (maszyna produkcyjna) z montażem lub wymagającej instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług prowadzenia szkoleń językowych dla pracowników firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy faktura z dopiskiem reverse charge to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT za ogłoszenie w gazecie kondolencji dla kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za parking samochodowy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu pracownikowiw dniu, w którym dobowy wymiar czasu pracy wynosi 9 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak sformułować zapis o warunkach zatrudnienia w przypadku zawierania umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy ZUS ma obowiązek zwrócić składki wpłacane na ubezpieczenie rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dopuszczalne jest udzielenie policji przez szpital informacji obejmującej dane osobowe niepełnoletniego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy powstanie przychód związany z prowadzeniem imprezy sylwestrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć koszty delegacji pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować zleceniobiorcę z Ukrainy zatrudnionego na podstawie zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od uzyskanych przychodów ze sprzedaży drewna odzyskanego z gruntów rolnych trzeba zapłacić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne