Czy w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego można postanowić, że przy ustalaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dopuszcza się... - OpenLEX

Czy w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego można postanowić, że przy ustalaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dopuszcza się stosowanie „plusów” i „minusów”?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W statucie szkoły są zawarte zasady wewnątrzszkolnego oceniania (ZWO). Czy można w nich zapisać, że w ocenianiu śródrocznym (klasyfikacji śródrocznej) można stosować "+: lub "-".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX