Pytania i odpowiedzi

Czy przy wysyłaniu pracowników na szczepienia należy zawierać umowę powierzenia danych osobowych z placówką medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy w arkuszach ocen w wynikach klasyfikacji końcowej należy zliczyć wszystkie nieobecności ucznia z trzech lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy sklasyfikować wydatek w zakresie wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Czy zużyte podczas malowania maski przeciwpyłowe FPP2 mogą być oddawane pod kodem 08 02 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi przedszkola zatrudnionemu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zajęć praktycznych z programowania maszyn obróbczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka, dziadkowie jako rodzina zastępcza czy matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy budowa kanalizacji deszczowej może stanowić cel publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak prawidłowo wskazać miejsce pracy sprzątaczki lub gońca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo powinna wyglądać współpraca szkoły publicznej ze stowarzyszeniem, które ją prowadzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma powinna sama rozliczyć akcyzę od energii zużytej przez przepompownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze na okres do ukończenia 18 r.ż. dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy kontrahent świadczący transport odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć rehabilitant zatrudniony w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie należy zatrudnić rehabilitanta w szkole ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób oblicza się wypłatę za urlop dla dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak obliczyć wysokość 5% odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadku zmiany warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy podatnik może opóźnić dokonanie odliczenia, jeśli jego kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować w księgach handlowych leasing finansowy wyposażenia poniżej 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak postępujemy w przypadku, gdy nikt się nie zwróci o wypłatę wynagrodzenia zmarłego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakiej wysokości nagroda jubileuszowa należy się nauczycielowi, którego staż wynosi 19 lat i 11 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak w ewidencji czasu pracy nauczycieli należy zaznaczać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy skoro ewidencja i mapy wskazują, że jest to droga gminna usunięcie drzew należy uzgodnić z RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy PINB może wydać decyzję na użytkowanie budynku w części parteru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak należy rozumieć kryterium kwalifikowalności na gruncie przepisów o schematach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start na dziecko, które realizuje obowiązek szkolny poza granicami RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W którym momencie odbędzie się moment dostawy w przypadku dostawy na zasadach FCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu umowy dzierżawy, kiedy płatność jest tylko raz w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy wykazać fakturę dotyczącą wysyłki towaru poza granicę UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia pełnego VAT przy zakupie motocykla terenowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje pociągnie za sobą na gruncie VAT sprzedaż osobom fizycznym monet okolicznościowych z miedzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Po spełnieniu jakich warunków podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakim wymiarze kierowca wykonywał pracę w ramach nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy odrzucenie oferty z powodu jej niezgodności z SIWZ powoduje konieczności zatrzymania wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń należy korygować PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić odpłatność osoby za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić kto jest administratorem monitoringu miejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co powinien zrobić organ, gdy uznał, że złożona oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy gmina publikując oświadczenia majątkowe powinna anonimizować datę i miejsce urodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób zamawiający może sprawdzić czy rachunek zysków i strat wykonawcy został prawidłowo podpisany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne