Jak na gruncie podatku dochodowego rozliczyć nadpłaconą kwotę składek, którą pracodawca wypłacił pracownikowi? - OpenLEX

Jak na gruncie podatku dochodowego rozliczyć nadpłaconą kwotę składek, którą pracodawca wypłacił pracownikowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W działalności gospodarczej zatrudniam osobę na umowę zlecenie. Okazało się, iż w latach 2019-2020 postąpiłem niewłaściwie naliczając składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu ww. umowy zlecenia. W 2022 r. skorygowałem na raportach ZUS składki z tytułu tej umowy - powinienem więc zwrócić pracownikowi nienależne składki pobrane na ubezpieczenie społeczne i jednocześnie pobrać więcej z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy w związku z rozliczeniem z pracownikiem powinienem wypłacić mu powstałą nadpłatę w bieżącym okresie i ją opodatkować, czy też dokonać korekty każdego miesiąca z lat 2019-2020 i zapłacić odsetki z tytułu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników w za niskiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX