Co zrobić w sytuacji, gdy osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny zmieniła adres zamieszkania i została całkowicie... - OpenLEX

Co zrobić w sytuacji, gdy osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny zmieniła adres zamieszkania i została całkowicie ubezwłasnowolniona, a opiekun prawny zmarł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co zrobić w sytuacji, gdy osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny na siebie (decyzja wydana na tę osobę) zmieniła adres zamieszkania i jednocześnie została całkowicie ubezwłasnowolniona, a wyznaczony opiekun prawny zmarł?

W Sądzie ciągle toczy się postępowanie o ustanowienie nowego opiekuna prawnego.

Czy wystarczy samo przekazanie sprawy do właściwego ośrodka celem dalszego procedowania?

Jak powiadomić stronę o przekazaniu jego sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX