Questions and answers

W jakich pozycjach w zaświadczeniu ZUS Z3 należy wykazać poszczególne składniki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć średnią liczbę godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy zmienić stanowisko starszego woźnego na robotnika gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób podmioty powiązane rozliczają podatek z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za który miesiąc należy doliczyć dochód uzyskany w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Co należy uczynić w sytuacji, kiedy nauczyciel nie pojawia się w pracy i nie posiada zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co zrobić, gdy zachodzą dysproporcje pomiędzy częściami składowymi ceny, ale cena łączna nie jest rażąco niska?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy brama oddymiająca może zastąpić jedno z wyjść ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy decyzja o niepozbawieniu pracownika premii mogła być podjęta ustnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy do stażu pracy wlicza się okres przebywania na urlopie wychowawczym i pobierania zasiłku wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może narzucić nauczycielowi termin wykorzystania urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może spełnić obowiązek informacyjny w sposób "warstwowy" tj. przekazywanie informacji częściami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy informacja od administracji cmentarza jest wystarczająca, aby odpis aktualizujący ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy inwestor obecnie chcąc uzyskać pozwolenie na budowę musi najpierw uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość pozostawienia butli gazowych w kilku lokalach mieszkalnych w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy klasa w szkole ponadgimnazjalnej może mieć w ciągu 3 godziny wychowania fizycznego jednego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy kosze upominkowe mogą być kosztem bilansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy kwota odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych może być zaokrąglona, np. do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można połączyć dwie działki, by zbilansować teren projektowanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można udzielić urlopu nauczycielowi, który nie ma zdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można zaliczyć pracownikowi samorządowemu szkoły pracę w gospodarstwie rolnym rodziców

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy należy drukować faktury elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy wystawić PIT-8C dla kontrahentów, którym przekazano upominki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciela można przenieść do innej placówki, jeśli nie otrzyma tam tego samego wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym na część roku na zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel szkoły feryjnej, który został dyrektorem szkoły, powinien mieć naliczany urlop wypoczynkowy od nowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel zawieszony przez dyrektora szkoły może odejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy OPS może wystąpić do sądu z wnioskiem o umieszczenie pacjenta w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca dobrze wyliczy wynagrodzenie przyjmując zamienne godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy przepisy regulują sposób rozładunku silosów i załadunku cystern?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy spółka może odliczyć 100% podatku VAT od faktury wykupu pojazdu, który od razu po wykupie zamierza sprzedać?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy SP ZOZ może przyjąć od fundacji środki na przeprowadzenie kursu laktacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne