Czy świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelce Białorusi, posiadającej kartę pobytu i zezwolenie na pobyt stały?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 29.07.2021 roku Pani obywatelstwa białoruskiego złożyła w naszym Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dwoje dzieci.

W związku z tym, że Pani nie była jeszcze w posiadaniu karty pobytu, o którą wnioskowała 26.07.2021 roku zawiesiliśmy postępowanie administracyjne z uwagi na fakt oczekiwania na kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Pani w dniu składania wniosku była w posiadaniu Karty Polaka, ważna do 18.02.2029 r.).

Dnia 19.05.2022 roku ww. dostarczyła nam decyzję Wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelce Białorusi, posiadającej kartę pobytu i zezwolenie na pobyt stały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX