Czy stanowi korektę cen transferowych korekta przychodów "in plus", która wynika z umowy, ale nie ma na celu dostosowania cen transferowych do poziomu rynkowego, lecz ma na celu rozliczenie ustalonej w umowie minimalnej wartości rocznych zamówień?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stanowi korektę cen transferowych korekta przychodów "in plus", która wynika z umowy, ale nie ma na celu dostosowania cen transferowych do poziomu rynkowego (ceny jednostkowe produktu w ciągu roku były na poziomie rynkowym), lecz ma na celu rozliczenie ustalonej w umowie minimalnej wartości rocznych zamówień?

Podatnik w ciągu 2021 r. świadczył usługi programistyczne do podmiotu powiązanego, wg ustalonych na poziomie rynkowym cen roboczogodzin, zgodnie z analizą porównawczą na podstawie metody TNMM. Ponadto w umowie strony ustaliły, że minimalną roczną wartość zamówień. Po zakończeniu roku, w razie złożenia zamówień na kwotę niższą spółce przysługuje prawo do uzyskania "wyrównania" którego algorytm jest następujący: kwota gwarantowana minus zrealizowane zamówienia. Sposób kalkulacji wyrównania rentowności jest ustalany niezależnie od cen nabywanych towarów oraz świadczonych usług i nie jest powiązany z żadną konkretną transakcją. Ponadto w kontekście art. 11e CIT:

a) w przedmiotowej transakcji kontrolowanej, w trakcie roku podatkowego ustalone zostały ceny które ustaliłyby podmioty niepowiązane,

b) mniejszy wolumen zamówień wynika najpewniej ze zmiany popytu na przedmiotowe usługi - co w świetle Objaśnień stanowić będzie najpewniej zmianę istotnych okoliczności, ale i tak zmiana ta nie wpłynęłaby na zachowanie rynkowego poziomu ustalonych cen jednostkowych produktów. Pomimo wielu zmiennych w ciągu roku, ceny roboczogodzin byłyby rynkowe.

Czy taka dokonywana po zakończeniu roku korekta wyrównująca do minimalnych kwot zamówień stanowić będzie korektę cen transferowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX