Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 10 września 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2016.694

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 lipca 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 10 września 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 czerwca 2015 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, przez podpisanie.

Powyższa umowa została podpisana w Warszawie dnia 10 września 2015 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 26 września 2016 r.