Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2015.1128

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 sierpnia 2015 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, przez jej podpisanie.

Umowa została podpisana w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r.

Umowa weszła w życie dnia 28 września 2015 r.