Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Nairobi dnia 22 września 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2015.1106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Nairobi dnia 22 września 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 sierpnia 2015 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, przez jej podpisanie.
Umowa została podpisana w Nairobi dnia 22 września 2015 r.

Umowa weszła w życie dnia 22 września 2015 r.