Monitor Polski

M.P.2017.572

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisaną w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 kwietnia 2017 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, przez podpisanie.
Umowa została podpisana w mieście Meksyk dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 25 maja 2017 r.