Monitor Polski

M.P.2017.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową gwarancyjną między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich, oraz Umową o zarządzaniu zaległymi należnościami między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 listopada 2014 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Umową gwarancyjną między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich, oraz
2) Umową o zarządzaniu zaległymi należnościami między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich

- przez ich podpisanie.

Umowy zostały podpisane przez stronę polską dnia 22 grudnia 2014 r.

Zgodnie z artykułami 11.01 powyższych umów w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszły one w życie dnia 22 grudnia 2014 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa oraz instytucja finansowa stały się stronami powyższych umów w podanych niżej datach:

Republika Austrii 11 lipca 2014 r.

Królestwo Belgii 17 września 2014 r.

Republika Bułgarii 15 września 2014 r.

Republika Chorwacji 27 stycznia 2015 r.

Republika Cypryjska 18 września 2014 r.

Republika Czeska 24 listopada 2014 r.

Królestwo Danii 23 lipca 2014 r.

Republika Estońska 21 lipca 2014 r.

Republika Finlandii 11 maja 2015 r.

Republika Francuska 30 stycznia 2015 r.

Republika Grecka 5 marca 2015 r.

Królestwo Hiszpanii 21 lipca 2014 r.

Irlandia 13 lipca 2015 r.

Republika Litewska 18 września 2014 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 28 czerwca 2014 r.

Republika Łotewska 13 maja 2015 r.

Republika Malty 19 września 2014 r.

Królestwo Niderlandów 25 marca 2015 r.

Republika Federalna Niemiec 13 lutego 2015 r.

Rzeczpospolita Polska 22 grudnia 2014 r.

Republika Portugalska 31 grudnia 2014 r.

Rumunia 1 lipca 2015 r.

Republika Słowacka 16 grudnia 2014 r.

Republika Słowenii 15 maja 2015 r.

Królestwo Szwecji 18 grudnia 2014 r.

Węgry 4 sierpnia 2014 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 23 września 2014 r.

Republika Włoska 23 lutego 2015 r.

Europejski Bank Inwestycyjny 29 lipca 2015 r.