Monitor Polski

M.P.2018.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisanym w Warszawie dnia 29 czerwca 2017 r. i w Wiedniu dnia 4 sierpnia 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 maja 2017 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, poprzez podpisanie.

Memorandum zostało podpisane w Warszawie dnia 29 czerwca 2017 r. i w Wiedniu dnia 4 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 1 niniejszego memorandum weszło ono w życie dnia 4 sierpnia 2017 r.