Zm.: uchwała w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.

Monitor Polski

M.P.1970.40.303

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 1970 r.

UCHWAŁA Nr 193
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 listopada 1970 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.

Na podstawie art. 15 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 9, poz. 51, z 1959 r. Nr 27, poz. 168 i z 1969 r. Nr 13, poz. 95), Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 187 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt (Monitor Polski z 1957 r. Nr 50, poz. 313, z 1958 r. Nr 26, poz. 157, z 1968 r. Nr 41, poz. 287) w § 1 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w województwie wrocławskim powiaty:

bystrzycki,

jeleniogórski,

kłodzki,

lubański,

lwówecki,

noworudzki,

zgorzelecki,

kamiennogórski,

wałbrzyski,

ząbkowicki."

Traci moc uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1958 r. zmieniająca uchwałę z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt (Monitor Polski Nr 26, poz. 157).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.