Wyłączenie niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.

Monitor Polski

M.P.1957.50.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1971 r.

UCHWAŁA Nr 187
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 maja 1957 r.
w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.

Na podstawie art. 15 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Wyłącza się spod działania przepisów nakładających obowiązek posiadania zezwolenia na zamieszkanie i pobyt następujące tereny położone w strefie nadgranicznej:
1)
w województwie białostockim
a)
miejscowości:

Białowieża,

Rygol;

b)
powiat gołdapski;
2)
w województwie gdańskim:
a)
miejscowości:

Gdańsk,

Gdynia,

Łeba,

Puck,

Sopot,

Władysławowo;

b)
powiat elbląski;
3)
w województwie katowickim:

miejscowości:

Cieszyn,

Istebna,

Ustroń,

Wisła;

4)
w województwie koszalińskim:

miejscowości:

Darłowo,

Kołobrzeg,

Ustka;

5)
w województwie krakowskim:
a)
miejscowość Zakopane;
b)
powiaty:

nowosądecki,

nowotarski,

suski,

wadowicki,

żywiecki;

6)
w województwie lubelskim:

powiaty:

bialski,

chełmski,

hrubieszowski,

tomaszowski,

włodawski;

7)
w województwie olsztyńskim:

powiaty:

bartoszycki,

braniewski,

iławecki,

kętrzyński,

węgorzewski;

8)
w województwie opolskim:

miejscowości:

Bolków,

Branice,

Buków,

Cypszanów,

Głuchołazy,

Jarnołtówek,

Kietrz,

Konradów,

Lekartów,

Pietrowice Wielkie,

Pokrzywna;

9)
w województwie rzeszowskim:

miejscowości:

Daljowa,

Darów,

Hańczowa,

Jaśliska,

Komańcza,

Moszczaniec,

Posada - Jaśliska,

Surowica,

Wola Niżna,

Wysowa;

10) 1
w województwie szczecińskim:

miejscowości:

Cedynia,

Gryfino,

Karsibór,

Międzyzdroje,

Nowe Warpno,

Świnoujście,

Widuchowa;

11) 2
w województwie wrocławskim powiaty:

bystrzycki,

jeleniogórski,

kłodzki,

lubański,

lwówecki,

noworudzki,

zgorzelecki,

kamiennogórski,

wałbrzyski,

ząbkowicki.

12)
w województwie zielonogórskim:

miejscowości:

Gubin,

Kostrzyn,

Mużaków,

Przewóz,

Słubice,

Trzebiel,

Tuplice.

2.
W okresie od 1 maja do 30 września każdego roku nie obowiązuje posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w następujących powiatach:
1)
w województwie gdańskim:

w powiatach:

gdańskim,

lęborskim,

nowodworsko-gdańskim,

puckim;

2)
w województwie koszalińskim:

w powiatach:

kołobrzeskim,

koszalińskim,

sławieńskim,

słupskim;

3) 3
w województwie szczecińskim:

w powiatach:

gryfickim,

kamieńskim,

wolińskim.

3. 4
W okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku nie obowiązuje posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w następujących miejscowościach powiatu chojeńskiego w województwie szczecińskim:

Czelin,

Gozdowice,

Nowy Błeszyn,

Osinów Dolny,

Siekierki,

Stara Rudnica,

Stary Błeszyn,

Stary Kostrzynek,

Stare Łysogórki.

W miejscowościach i powiatach wymienionych w § 1, z wyjątkiem obowiązku posiadania zezwolenia na zamieszkanie albo na pobyt czasowy, wszystkie inne przepisy obowiązujące w strefie nadgranicznej pozostają w mocy.
Uchyla się przepisy rozdziału IV uchwały nr 544 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1956 r. w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej (Monitor Polski Nr 71, poz. 861).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 1957 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 100 z dnia 14 maja 1971 r. (M.P.71.29.185) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 maja 1971 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 uchwały nr 193 z dnia 26 listopada 1970 r. (M.P.70.40.303) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 grudnia 1970 r.
3 § 1 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 uchwały nr 291 z dnia 20 września 1968 r. (M.P.68.41.287) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1968 r.
4 § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 100 z dnia 14 maja 1971 r. (M.P.71.29.185) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 maja 1971 r.