Zm.: uchwała z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.

Monitor Polski

M.P.1958.26.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.

UCHWAŁA Nr 101
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 1958 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.

Na podstawie art. 15 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 187 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt (Monitor Polski Nr 50, poz. 313) w § 1 ust. 1 pkt 11 lit. b) dodaje się w wykazie powiatów wyrazy:

"zgorzelecki, z wyjątkiem osiedla Pieńsk oraz gromad: Dłużyna Dolna, Pieńsk i Żarki".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.