Zatwierdzenie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

Monitor Polski

M.P.2003.4.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lutego 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdziła w dniu 21 kwietnia 1977 r. Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.
Zgodnie z art. 15 umowy weszła ona w życie w dniu 1 kwietnia 1978 r.