Monitor Polski

M.P.2015.354

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011-2014

Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1) koszty reformy emerytalnej w 2011 r. wyniosły 14 979 937 119, 14 zł;
2) koszty reformy emerytalnej w 2012 r. wyniosły 7 964 524 767, 96 zł;
3) koszty reformy emerytalnej w 2013 r. wyniosły 10 223 834 346, 96 zł;
4) 1 koszty reformy emerytalnej w 2014 r. wyniosły 8 161 605 034, 92 zł.
1 Pkt 4 zmieniony przez komunikat z dnia 27 kwietnia 2015 r. (M.P.2015.399) zmieniający nin. komunikat z dniem 13 maja 2015 r.