Monitor Polski

M.P.2015.399

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
zmieniający komunikat w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011-2014

Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
W komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011-2014 (M.P. poz. 354) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) koszty reformy emerytalnej w 2014 r. wyniosły 8 161 605 034, 92 zł.".