§ 3. - Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1978.37.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.
§  3.
1.
Zlecająca jednostka gospodarki uspołecznionej może zlecić dokonanie tłumaczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, po uzyskaniu potwierdzenia z Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, że dany materiał nie został dotychczas przetłumaczony.
2.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustali zasady i tryb przekazywania informacji o wykonanych tłumaczeniach przez jednostki gospodarki uspołecznionej do Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej oraz przez to Centrum do jednostek gospodarki uspołecznionej.