Monitor Polski

M.P.2017.865

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej

Na podstawie art. 201 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) ogłasza się wykazy:
1) zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego wobec sprawców określonych w art. 93c pkt 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), w tym zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, orzeczonego wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 200 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C PKT 1-3 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY, W TYM ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO W POSTACI POBYTU W ZAKŁADZIE PSYCHIATRYCZNYM, ORZECZONEGO WOBEC SKAZANYCH ZA PRZESTĘPSTWA SKIEROWANE PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 200 § 2 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY WYKONAWCZY

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia
Lp.Nazwa i adres zakładu psychiatrycznegoLiczba łóżek
1Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec50
2Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Mickiewicza 1, 56-600 Lubiąż90
3Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie n. Wisłą75
4Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin35
5Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Klasztorna 2, 22-463 Radecznica25
6Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Kuraszew 48, 21-305 Suchowola46
7Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków10
8Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cibórz 5, 66-213 Skąpe6
9Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o., ul. Dekerta 1,

66-400 Gorzów Wlkp.

45
10Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzec30
11Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Babińskiego, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź30
12Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Centrum Psychiatryczne w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta40
13Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków40
14Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków80
15Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom30
16Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin35
17Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki15
18Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice40
19Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław50 - dla mężczyzn

20 - dla kobiet

20Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza,

Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

190
21Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański80
22Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, ul. Srebrniki 1, 80-282 Gdańsk20
23Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,

ul. Gliwicka 33, 44-200 Rybnik

218
24Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48,

42-700 Lubliniec

52
25Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5,

44-180 Toszek

20
26Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

30
27Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork8
28Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego,

Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

15
29Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo18
30Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego "Dziekanka",

ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno

42
31Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, Plac Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan20
32Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko35
33Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDISON,

ul. Słoneczna 15, 75-642 Koszalin

25
34Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu, Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław8
Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających

w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia

Lp.Nazwa i adres zakładu psychiatrycznegoLiczba łóżek
1Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Mickiewicza 1, 56-600 Lubiąż60 - dla mężczyzn
2Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddział Sądowo-Psychiatryczny, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin21 - dla mężczyzn
3Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.81 - dla mężczyzn

26 - dla kobiet

4Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków65 - dla mężczyzn
5Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków35 - dla mężczyzn

10 - dla kobiet

6Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice75 - dla mężczyzn
7Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego,

ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

70 - dla mężczyzn
8Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy,

ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica

25 - dla mężczyzn
9Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza,

Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

50 - dla mężczyzn oraz 10 przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
10Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański72 - dla mężczyzn oraz 20 przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
11Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,

ul. Gliwicka 33, 44-200 Rybnik

45
12Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek60 - dla mężczyzn
13Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec45 - dla mężczyzn

15 - dla kobiet

14Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18,

86-100 Świecie n. Wisłą

25 - dla mężczyzn
15Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego

SP ZOZ, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

11 - dla mężczyzn

6 - dla kobiet

16Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

20 oraz 20 przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
17Instytut Psychiatrii i Neurologii,

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

50 - dla mężczyzn

10 - dla kobiet

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających

w warunkach maksymalnego zabezpieczenia

Lp.Nazwa i adres zakładu psychiatrycznegoLiczba łóżek
1Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej,

ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

32
2Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej,

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

75
3Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej,

ul. Skarszewska 7, 83-299 Starogard Gdański

70

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TERAPII WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ

Lp.Nazwa i adres podmiotu leczniczegoLiczba łóżek
1Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,

ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

10
2Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice30 - dla mężczyzn
3Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek30 - dla mężczyzn
4Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza,

pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

30 - dla mężczyzn

10 - dla kobiet

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).