Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Monitor Polski

M.P.2013.568

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej2)

Na podstawie art. 16a ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.3)) ogłasza się następujące wykazy:
1)
wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty w danej dziedzinie medycyny odpowiadające specjalizacji II stopnia lub tytułowi specjalisty, uzyskiwanym przez lekarzy w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty, równoważne z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3)
wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty w danej dziedzinie medycyny, odpowiadające specjalizacji II stopnia lub tytułowi specjalisty, uzyskiwanym przez lekarzy dentystów w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. Nr 22, poz. 251).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY ODPOWIADAJĄCE SPECJALIZACJI II STOPNIA LUB TYTUŁOWI SPECJALISTY, UZYSKIWANYM PRZEZ LEKARZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PaństwoNazwa dyplomuOrgan przyznającyŚwiadectwo towarzyszące
België/

Belgique/

Belgien

(Belgia)

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/ Ministre de la Santé publique-
Бългapия

(Bułgaria)

Cвидeтeлcтвo зa пpизнaтa cпeцииaлнocтУниверситет-
Česká republika

(Republika Czeska)

Diplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví-
Danmark

(Dania)

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsen-
Deutschland

(Niemcy)

Fachärztliche AnerkennungLandesärztekammer-
Eesti

(Estonia)

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialalTartu Ülikool-
Ελλάς

(Grecja)

Tίτλoς Ιατρικής Ειδικότητας1. Noμαρχιακή Aυτoδιoίκηση

2. Noμαρχία

-
España

(Hiszpania)

Titulo de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura-
France

(Francja)

1. Certificat d'études spécialisées de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine

3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine

1. Universités

2. Conseil de l'Ordre des médecins

3. Universités

-
Hrvastka

(Chorwacja)

Diploma o specijalističkom usavršavanjuMinistarstvo nadležno za zdravstvo-
Iceland

(Islandia)

SérfrćdileyfiMinistry of Health-
Ireland

(Irlandia)

Certificate of Specialist doctorCompetent authority-
Italia

(Włochy)

Diploma di medico specialistaUniversità-
Κύπρος

(Cypr)

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης ΕιδικότηταςΙατρικό Συμβούλιο-
Latvija

(Łotwa)

"Sertifikāts"- kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātēLatvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība-
Liechtenstein

(Liechtenstein)

Dyplomy, świadectwa i inne tytułyOdpowiednie władze w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji SzwajcarskiejZaświadczenie

o ukończeniu

kształcenia

praktycznego

wydane przez

odpowiednie

władze

Lietuva

(Litwa)

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikacijąUniversitetas-
Luxembourg

(Luksemburg)

Certificat de médecin spécialisteMinistre de la Santé publique-
Magyarország

(Węgry)

Szakorvosi bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete-
Malta

(Malta)

Ċertifikat ta' Speċjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti-
Nederland

(Holandia)

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

2. Sociaal-

-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

-
Norway

(Norwegia)

Bevis for tillatelse til ĺ benytte spesialisttittelenCompetent authorities-
Österreich

(Austria)

FacharztdiplomÖsterreichische Ärztekammer-
Portugal

(Portugalia)

Titulo de especialistaOrdern dos Médicos-
România

(Rumunia)

Certificat de medic specialistMinisterul Sănătăţii Publici-
Slovenija

(Słowenia)

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica Slovenije

-
Slovensko

(Słowacja)

Diplom o špecializácii1. Slovenská zdravotnícka univerzita

2. Univerzita Komenského v Bratislave

3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

v Košiciach

-
Suomi/

Finland

(Finlandia)

Erikoislääkärin

tutkinto/Specialläkarexamen

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2. Itä-Suomen yliopisto

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

-
Sverige

(Szwecja)

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen-
Switzerland

(Szwajcaria)

- Spécialiste

- Facharzt

- Specjalista

Département fédéral de l'intérieur-
United

Kingdom

(Zjednoczone Królestwo)

Certificate of Completion of specialist trainingCompetent authority-

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY, RÓWNOWAŻNE Z TYTUŁEM SPECJALISTY W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ, UZYSKIWANYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PaństwoNazwa dyplomuTytuł zawodowyTermin wprowadzenia
België/

Belgique/

Belgien

(Belgia)

Bijzondere beroepstitel van huisarts / Titre professionnel particulier de médecin généralisteHuisarts/Médecin généraliste31 grudnia 1994 r.
Бългapия

(Bułgaria)

Cвидeтeлcтвo зa пpизнaтa cпeцииaлнocт пo Oбщa мeдицинaЛeкap-cпeциaлиcт пo Oбщa мeдицинa1 stycznia 2007 r.
Česká republika

(Republika Czeska)

Diplom o specializaci "všeobecné lékařství"Všeobecný lékař1 maja 2004 r.
Danmark

(Dania)

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/ Speciallægel i almen medicinAlmen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin31 grudnia 1994 r.
Deutschland

(Niemcy)

Zeugnis über die spezifische Ausbildung

in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin31 grudnia 1994 r.
Eesti

(Estonia)

Diplom peremeditsiini erialalPerearst1 maja 2004 r.
Ελλάς

(Grecja)

Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικήςΙατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής31 grudnia 1994 r.
España

(Hiszpania)

Título de especialista en medicina familiar y comunitariaMédico de familia31 grudnia 1994 r.
France

(Francja)

Diplômes d'études spécialisées de médicine générale accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecineMédecin qualifié en médecine générale31 grudnia 1994 r.
Hrvastka

(Chorwacja)

Diploma o specijalističkom usavršavanjuSpecialist obiteljske medicine1 lipca 2013 r.
Ireland

(Irlandia)

Certificate of specific qualifications in general medical practiceGeneral medical practitioner31 grudnia 1994 r.
Italia

(Włochy)

Attestato di formazione specifica in medicina generaleMedico di medicina generale31 grudnia 1994 r.
Κύπρος

(Cypr)

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής ΙατρικήςΙατρός Γενικής Ιατρικής1 maja 2004 r.
Latvija

(Łotwa)

Ģimenes ārsta sertifikātsĢimenes (vispārējās prakses) ārsts1 maja 2004 r.
Lietuva

(Litwa)

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimasŠeimos medicinos gydytojas1 maja 2004 r.
Luxembourg

(Luksemburg)

Diplôme de formation spécifique en medicine généraleMédecin généraliste31 grudnia 1994 r.
Magyarország

(Węgry)

Háziorvostan szakorvosa bizonyítványHáziorvostan szakorvosa1 maja 2004 r.
Malta

(Malta)

Tabib tal-familjaMediċina tal-familja1 maja 2004 r.
Nederland

(Holandia)

Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsenHuisarts31 grudnia 1994 r.
Österreich

(Austria)

Arzt für AllgemeinmedizinArzt für

Allgemeinmedizin

31 grudnia 1994 r.
Portugal

(Portugalia)

Diploma do internato complementar de clínica geralAssistente de clínica geral31 grudnia 1994 r.
România

(Rumunia)

Certificat de medic specialist medicină de familieMedic specialist medicină de familie1 stycznia 2007 r.
Slovenija

(Słowenia)

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicineSpecialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine1 maja 2004 r.
Slovensko

(Słowacja)

Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo"Všeobecný lekár1 maja 2004 r.
Suomi/

Finland

(Finlandia)

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvårdYleislääkäri/ Allmänläkare31 grudnia 1994 r.
Sverige

(Szwecja)

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av SocialstyrelsenAllmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 grudnia 1994 r.
Switzerland

(Szwajcaria)

Diplôme de médecin practicien/ Diplom als praktischer Arzt/ Diploma di medico genericoMédecin praticien/ Praktischer Arzt/ Medico generico
United Kingdom

(Zjednoczone Królestwo)

Certificate of completion of training in general practiceGeneral medical practitioner31 grudnia 1994 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY, ODPOWIADAJĄCE SPECJALIZACJI II STOPNIA LUB TYTUŁOWI SPECJALISTY, UZYSKIWANYM PRZEZ LEKARZY DENTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.
ORTODONCJA
PaństwoNazwa dyplomuOrgan przyznającyŚwiadectwo towarzyszące
Belgique/België/

Belgien

(Belgia)

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/ Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontieMinistre de la Santé publique/ Minister bevoegd voor Volksgezondheid-
Бългapия

(Bułgaria)

Cвидeтeлcтвo зa пpизнaтa cпeцииaлнocт пo "Opтoдoнтия"Фaкyлтeт по дeнтaлнa мeдицинa към Мeдицинcки yнивepcитeт-
Česká republika

(Republika

Czeska)

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie) 1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví

-
Danmark

(Dania)

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodontiSundhedsstyrelsen-
Deutschland

(Niemcy)

Fachzahnärztliche Anerkennung für KieferorthopädieLandeszahnärztekammer-
Eesti

(Estonia)

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialalTartu Ülikool-
Ελλάς

(Grecja)

Tíτλoς Oδovτατρικής ειδικότητας της Opθoδovτικής1. Noμαpχιακή Aυτoδιoίκηση

2. Noμαρχία

-
España

(Hiszpania)

---
France

(Francja)

Titre de spécialiste en orthodontieConseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes-
Hrvastka

(Chorwacja)

---
Iceland

(Islandia)

---
Ireland

(Irlandia)

Certificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister-
Italia

(Włochy)

Diploma di specialista in OrtognatodonziaUniversità-
Κύπρος

(Cypr)

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού

Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο-
Latvija

(Łotwa)

"Sertifikāts" - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijāLatvijas Ārstu biedrība-
Liechtenstein

(Liechtenstein)

---
Lietuva

(Litwa)

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikacijąUniversitetas-
Luxembourg

(Luksemburg)

---
Magyarország (Węgry) Fogszabályozás szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete-
Malta

(Malta)

Ċertifikát ta' speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti-
Nederland

(Holandia)

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterRegistratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde-
Norway

(Norwegia)

Bevis for gjennomgltt spesialistutdanning ikjeveortopediUniversity faculty of dentistry-
Österreich

(Austria)

---
Portugal

(Portugalia)

Título de Especialista em OrtodontiaOrdern dos Médicos Dentistas (OMD) -
România

(Rumunia)

Certificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facialăMinisterul Sănătăţii Publice-
Slovenija

(Słowenia)

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica Slovenije

-
Slovensko

(Słowacja)

Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore čel'ustná ortopediaSlovenská zdravotnícka univerzita-
Suomi/Finland

(Finlandia)

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston

oikomishoito/Specialtand- -läkarexamen, tandreglering

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2. Oulun yliopisto

3. Turun yliopisto

-
Sverige

(Szwecja)

Bevis om specialistkompetens i ortodontiSocialstyrelsen-
Switzerland

(Szwajcaria)

Diplôme federal d'orthodontiste Diplom als Kieferorthopâde Diploma di ortodontistaDépartement fédéral de l'intérieur-
United Kingdom

(Zjednoczone

Królestwo)

Certificate of Completion of specialist training in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose-
2.
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
KrajNazwa dyplomuOrgan przyznającyŚwiadectwo towarzyszące
Belgique/België/

Belgien

(Belgia)

---
Бългapия

(Bułgaria)

Cвидeтeлcтвo зa пpизнaтa cпeцииaлнocт пo "Opaлнa хиpypгия" Фaкyлтeт по дeнтaлнa мeдицинa към Мeдицинcки yнивepcитeт-
Česká republika

(Republika

Czeska)

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie) 1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví

-
Danmark

(Dania)

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologiSundhedsstyrelsen-
Deutschland

(Niemcy)

Fachzahnärztliche Anerkennung für

Oralchirurgie/

Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer-
Ελλάς

(Grecja)

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της

Γναθοχειρουργικής (do 31 grudnia 2002 r.)

1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

2. Νομαρχία

-
España

(Hiszpania)

---
France

(Francja)

---
Hrvastka

(Chorwacja)

---
Iceland

(Islandia)

---
Ireland

(Irlandia)

Certificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent autority recognised for this purpose by the competent minister-
Italia

(Włochy)

Diploma di specialista in Chirurgia OraleUniversità-
Κύπρος

(Cypr)

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού

Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο-
Latvija

(Łotwa)

---
Liechtenstein

(Liechtenstein)

---
Lietuva

(Litwa)

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikacijąUniversitetas-
Luxembourg

(Luksemburg)

---
Magyarország

(Węgry)

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi

Minisztérium illetékes testülete

-
Malta

(Malta)

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalqKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti-
Nederland (Holandia) Bevijs van inschrijving als kaakchirurg in het SpecialistenregisterRegistratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde-
Norway

(Norwegia)

Bevis for gjennomgĺtt spesialistutdanning i oralkirurgiUniversity faculty of dentistry-
Österreich

(Austria)

---
Portugal

(Portugalia)

Título de Especialista em Cirurgia OralOrdem dos Médicos Dentistas (OMD) -
Romania

(Rumunia)

Certificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolarăMinisterul Sănătăţii Publice-
Slovenija

(Słowenia)

Potrdilo o opravljenem

specialističnem

izpitu iz oralne kirurgije

1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica Slovenije

-
Slovensko

(Słowacja)

Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia1. Slovenská zdravotnícká univerzita

2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

-
Suomi/Finland

(Finlandia)

Erikoishammaslääkärin tutkinto, szuja leuka-kirurgia/ Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2. Oulun yliopisto

3. Turun yliopisto

-
Sverige

(Szwecja)

Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomarSocialstyrelsen-
Switzerland (Szwajcaria) ---
United Kingdom

(Zjednoczone

Królestwo)

Certificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose-