Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Monitor Polski

M.P.2007.22.251

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 9 marca 2007 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

Na podstawie art. 16a ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600) ogłasza się następujące wykazy:
1)
wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty w danej dziedzinie medycyny odpowiadające specjalizacji II stopnia lub tytułowi specjalisty, uzyskiwanych przez lekarzy w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty, równoważnych z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3)
wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty w danej dziedzinie medycyny, odpowiadające specjalizacji II stopnia lub tytułowi specjalisty, uzyskiwanych przez lekarzy dentystów w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY ODPOWIADAJĄCE SPECJALIZACJI II STOPNIA LUB TYTUŁOWI SPECJALISTY, UZYSKIWANYCH PRZEZ LEKARZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PAŃSTWONAZWA DYPLOMUORGAN PRZYZNAJĄCYŚWIADECTWO TOWARZYSZĄCE
België/Belgique/

Belgien (Belgia)

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécjalisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/ Ministre de la Santé publique
България

(Bułgaria)

Cвидeтeлcтвo за призната спeциалностМедицински университет, Βисш медицински институт или Βоeнномeдицин-ска акадeмия
Česká republika

(Republika Czeska)

Diplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví
Danmark

(Dania)

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsen
Deutschland

(Niemcy)

Fachärztliche AnerkennungLandesärztekammer
Eesti

(Estonia)

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialalTartu Ülikool
grafika
España

(Hiszpania)

Titulo de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura
France

(Francja)

1. Certificat d'études spéciales de

médecine

2. Attestation de médecin

spécialiste qualifié

1. Universités
3. Certificat d'études spéciales

de médecine

2. Conseil de l'Ordre des

médecins

4. Diplôme d'études spécialisées

ou spécialisation complémentaire

qualifiante de médecine

3. Universités

4. Universités

Iceland

(Islandia)

SérfrćdileyfiMinistry of Health
Ireland

(Irlandia)

Certificate of Specialist doctorCompetent authority
Italia

(Włochy)

Diploma di medico specialistaUniversità
grafika
Latvija

(Łotwa)

"Sertifikāts"- kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātēLatvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
Liechtenstein

(Liechtenstein)

Dyplomy, świadectwa i inne tytułyOdpowiednie władze w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji SzwajcarskiejZaświadczenie o ukończeniu kształcenia praktycznego wydane przez odpowiednie władze
Lietuva

(Litwa)

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specjalisto profesinę kvalifikacijąUniversitetas
Luxembourg

(Luksemburg)

Certificat de médecin spécialisteMinistre de la Santé publique
Magyarország

(Węgry)

Szakorvosi bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
Malta

(Malta)

Ċertifikat ta' Speċjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
Nederland

(Niderlandy)

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister- Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Norway

(Norwegia)

Bevis for tillatelse til ĺ benytte spesialisttittelenCompetent authorities
Österreich

(Austria)

FacharztdiplomÖsterreichische Ärztekammer
Portugal1. Grau de assistente1. Ministério da Saúde
(Portugalia)2. Titulo de especialista2. Ordem dos Médicos
România

(Rumunia)

Certificat de medic specialistMinisterul Sǎnǎtǎţii Publici
SlovenijaPotrdilo o opravljenem1. Ministrstvo za zdravje
(Słowenia) specialističnem izpitu2. Zdravniška zbornica

Slovenije

Slovensko

(Słowacja)

Diplom o špecializáciiSlovenská zdravotnícka univerzita
Suomi/Finland

(Finlandia)

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen1. Helsingin

yliopisto/Helsingfors

universitet

2. Kuopion yliopisto

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

Sverige

(Szwecja)

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen
Switzerland (Szwajcaria) - Spécialiste

- Facharzt

- Specjalista

Département fédéral de l'intérieur
United Kingdom

(Zjednoczone Królestwo)

Certificate of Completion of specialist trainingCompetent authority

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY, RÓWNOWAŻNYCH Z TYTUŁEM SPECJALISTY W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ, UZYSKIWANYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PaństwoNazwa dyplomuTytuł zawodowyTermin wprowadzenia
België/

Belgique/

Belgien

(Belgia)

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généralisteHuisarts/Médecin généraliste31 grudnia 1994 r.
България

(Bułgaria)

Cвидeтeлство за призната сπeциaлност πо Обща мeдицинаЛeкар-сπeциалист πо Обща мeдицина1 stycznia 2007 r.
Česká republika

(Republika Czeska)

Diplom o specializaci "všeobecné lékařství"Všeobecný lékař1 maja 2004 r.
Danmark

(Dania)

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicinAlmen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin31 grudnia 1994 r.
Deutschland

(Niemcy)

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der AllgemeinmedizinFacharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin31 grudnia 1994 r.
Eesti

(Estonia)

Diplom peremeditsiini erialalPerearst1 maja 2004 r.
grafika
España

(Hiszpania)

Título de especialista en medicina familiar y comunitariaEspecialista en medicina familiar y comunitaria31 grudnia 1994 r
France

(Francja)

Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale) Médecin qualifié en médecine générale31 grudnia 1994 r.
Ireland

(Irlandia)

Certificate of specific qualifications in general medical practiceGeneral medical practitioner31 grudnia 1994 r.
Italia

(Wiochy)

Attestato di formazione specifica in medicina generaleMedico di medicina generale31 grudnia 1994 r.
grafika grafikagrafika1 maja 2004 r.
Latvija

(Łotwa)

Ģimenes ārsta sertifikātsĢimenes (vispārējās prakses) ārsts1 maja 2004 r.
Lietuva

(Litwa)

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimasŠeimos medicinos gydytojas1 maja 2004 r.
Luxembourg

(Luksemburg)

Diplôme de formation spécifique en médecine généraleMédecin généraliste31 grudnia 1994 r.
Magyarország

(Węgry)

Háziorvostan szakorvosa bizonyítványHáziorvostan szakorvosa1 maja 2004 r.
Malta

(Malta)

Tabib tal-familjaMediċina tal-familja1 maja 2004 r.
Nederland

(Niderlandy)

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunstHuisarts31 grudnia 1994 r.
Österreich

(Austria)

Arzt für AllgemeinmedizinArzt für Allgemeinmedizin31 grudnia 1994 r.
Portugal

(Portugalia)

Diploma do internato complementar de clínica geralAssistente de clinica geral31 grudnia 1994 r.
România

(Rumunia)

Certificat de medic specialist medicină de familieMedic specialist medicină de familie1 stycznia 2007 r.
Slovenija

(Słowenia)

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicineSpecialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine1 maja 2004 r.
Slovensko

(Słowacja)

Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo"Všeobecný lekár1 maja 2004 r.
Suomi/

Finland

(Finlandia)

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Вevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvårdYleislääkäri/Allmänläkare31 grudnia 1994 r.
Sverige

(Szwecja)

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av SocialstyrelsenAllmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 grudnia 1994 r
Switzerland

(Szwajcaria)

Diplôme de médecin praticien/ Diplom als praktischer Arzt/ Diploma di medico genericoMédecin praticien/ Praktischer Arzt/ Medico generico
United Kingdom

(Zjednoczone Królestwo)

Certificate of prescribed/equivalent experienceGeneral medical practitioner31 grudnia 1994 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY, ODPOWIADAJĄCE SPECJALIZACJI II STOPNIA LUB TYTUŁOWI SPECJALISTY, UZYSKIWANYCH PRZEZ LEKARZY DENTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.

Ortodoncja

PaństwoNazwa dyplomuOrgan przyznającyŚwiadectwo towarzyszące
Belgique/België//

Belgien

(Belgia)

Titre professionnel particulier de dentiste spécjaliste en orthodontie/ Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontieMinistre de la Santé publique/

Minister bevoegd voor Volksgezondheid

България

(Bułgaria)

Cвидeтeлство за призната сπeциaлност πо "Oртодонтия"факултет по дeнтaлна медицинa кьм Mедицински университет
Česká republika

(Republika Czeska)

--
Danmark

(Dania)

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodontiSundhedsstyrelsen
Deutschland

(Niemcy)

Fachzahnärztliche Anerkennung für KieferorthopädieLandeszahnärztekammer
Eesti

(Estonia)

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialalTartu Ülikool
grafika
España

(Hiszpania)

-
France

(Francja)

Titre de spécialiste en orthodontieConseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
Iceland

(Islandia)

--
Ireland

(Irlandia)

Certificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
Italia

(Włochy)

Diploma di specialista in OrtognatodonziaUniversità
grafika
Latvija

(Łotwa)

"Sertifikāts"- kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijāLatvijas Ārstu biedrība
Liechtenstein (Liechtenstein) --
Lietuva

(Litwa)

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikacijąUniversitetas
Luxembourg

(Luksemburg)

--
Magyarország

(Węgry)

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
Malta

(Malta)

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
Nederland

(Niderlandy)

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Norway

(Norwegia)

Bevis for gjennomgltt spesialistutdanning ikjeveortopediUniversity faculty of dentistry
Österreich

(Austria)

--
Portugal

(Portugalia)

--
România

(Rumunia)

--
Slovenija

(Słowenia)

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica

Slovenije

Slovensko

(Słowacja)

--
Suomi/Finland

(Finlandia)

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

- Oulun yliopisto

- Turun yliopisto

Sverige

(Szwecja)

Bevis om specialistkompetens i tandregleringSocialstyrelsen
Switzerland

(Szwajcaria)

Diplôme fédéral d'orthodontiste Diplom als Kieferorthopäde

Diploma di ortodontista

Département fédéral de l'intérieur
United Kingdom

(Zjednoczone Królestwo)

Certificate of Completion of specialist training in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose

2.

Chirurgia stomatologiczna

KrajNazwa dyplomuOrgan przyznającyŚwiadectwo towarzyszące
Belgique/België/

Belgien

(Belgia)

-
България

(Bułgaria)

Cвидeтeлство за призната сπeциaлност πо "Oрaлна xирургия"факултет по дeнтaлна медицинa кьм Mедицински университет
Česká republika

(Republika Czeska)

--
Danmark

(Dania)

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologiSundhedsstyrelsen
Deutschland (Niemcy) Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/

Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer
grafika
España

(Hiszpania)

--
France

(Francja)

--
Iceland

(Islandia)

--
Ireland

(Irlandia)

Certificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
Italia

(Włochy)

Diploma di specialista in Chirurgia OraleUniversità
grafika
Latvija

(Łotwa)

--
Liechtenstein

(Liechtenstein)

--
Lietuva

(Litwa)

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikacijąUniversitetas
Luxembourg

(Luksemburg)

--
Magyarország

(Węgry)

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
Malta

(Malta)

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija talħalqKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
Nederland

(Niderlandy)

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Norway

(Norwegia)

Bevis for gjennomgĺtt spesialistutdanning i oralkirurgiUniversity faculty of dentistry
Österreich

(Austria)

--
Portugal

(Portugalia)

--
România

(Rumunia)

--
Slovenija

(Słowenia)

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica

Slovenije

Slovensko

(Słowacja)

--
Suomi/Finland

(Finlandia)

Erikoishammaslääkärin tutkinto, szuja leukakirurgia/

Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

- Helsingin

yliopisto/Helsingfors

universitet

- Oulun yliopisto

- Turun yliopisto

Sverige

(Szwecja)

Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomarSocialstyrelsen
Switzerland

(Szwajcaria)

--
United Kingdom

(Zjednoczone Królestwo)

Certificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose