Wybór wicemarszałka Sejmu.

Monitor Polski

M.P.2019.576

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 5 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru poseł Małgorzaty Marii Gosiewskiej na stanowisko wicemarszałka Sejmu.