Monitor Polski

M.P.2017.706

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2017 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieI kwartał 2017
kwartał poprzedni = 100
POLSKA99,5
Dolnośląskie99,1
Kujawsko-pomorskie102,9
Lubelskie99,1
Lubuskie100,7
Łódzkie100,8
Małopolskie96,6
Mazowieckie100,0
Opolskie101,3
Podkarpackie100,2
Podlaskie97,7
Pomorskie98,2
Śląskie100,7
Świętokrzyskie100,4
Warmińsko-mazurskie101,0
Wielkopolskie100,2
Zachodniopomorskie100,5