Monitor Polski

M.P.2017.373

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W CZWARTYM KWARTALE 2016 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieIV kwartał 2016
kwartał poprzedni = 100
POLSKA101,1
Dolnośląskie101,4
Kujawsko-pomorskie99,8
Lubelskie100,6
Lubuskie97,9
Łódzkie99,6
Małopolskie106,2
Mazowieckie99,7
Opolskie102,7
Podkarpackie102,5
Podlaskie101,7
Pomorskie103,7
Śląskie98,3
Świętokrzyskie93,9
Warmińsko-mazurskie102,4
Wielkopolskie99,9
Zachodniopomorskie99,1