Monitor Polski

M.P.2018.984

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W DRUGIM KWARTALE 2018 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieII kwartał 2018
kwartał poprzedni = 100
POLSKA102,3
Dolnośląskie101,7
Kujawsko-pomorskie102,8
Lubelskie99,8
Lubuskie106,4
Łódzkie105,0
Małopolskie101,5
Mazowieckie101,2
Opolskie105,7
Podkarpackie104,0
Podlaskie102,9
Pomorskie102,3
Śląskie103,6
Świętokrzyskie104,5
Warmińsko-mazurskie104,1
Wielkopolskie103,0
Zachodniopomorskie104,0