Monitor Polski

M.P.2018.699

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2018 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieI kwartał 2018
kwartał poprzedni = 100
POLSKA101,5
Dolnośląskie97,8
Kujawsko-Pomorskie101,7
Lubelskie99,6
Lubuskie101,6
Łódzkie98,8
Małopolskie100,2
Mazowieckie102,8
Opolskie101,5
Podkarpackie101,3
Podlaskie98,6
Pomorskie103,7
Śląskie101,3
Świętokrzyskie100,7
Warmińsko -Mazurskie100,3
Wielkopolskie102,9
Zachodniopomorskie101,7