Monitor Polski

M.P.2019.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W TRZECIM KWARTALE 2018 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieIII kwartał 2018
kwartał poprzedni = 100
POLSKA101,3
Dolnośląskie105,3
Kujawsko-pomorskie102,1
Lubelskie103,6
Lubuskie100,6
Łódzkie104,6
Małopolskie96,2
Mazowieckie101,4
Opolskie100,1
Podkarpackie100,3
Podlaskie103,2
Pomorskie98,2
Śląskie103,4
Świętokrzyskie102,1
Warmińsko-mazurskie102,4
Wielkopolskie101,0
Zachodniopomorskie103,4