Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Wizna. - M.P.2019.721 - OpenLEX

Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Wizna.

Monitor Polski

M.P.2019.721

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Wizna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Wizna, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 29 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony u góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny w kształcie koła utworzonej z pionowych linii, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z jego prawej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019, poniżej napis: 20 / ZŁ. Z lewej strony stylizowana postać stojącej bogini Ateny, w hełmie, wspartej na włóczni. U dołu półkolem napis: POLSKIE TERMOPILE. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m/w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony portret dowódcy polskiej obrony pod Wizną majora Władysława Raginisa w mundurze. W tle ruiny schronu z okresu II wojny światowej usytuowane nieopodal wsi Góra Strękowa. Półkolem, u góry napis: 7-10 IX 1939 WIZNA, u dołu napis: MAJOR WŁADYSŁAW RAGINIS

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

38,61
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.