Monitor Polski

M.P.2018.344

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Fryderyk Skarbek

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Fryderyk Skarbek, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 24 kwietnia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej orła napis: 10 ZŁ. Z prawej strony karta z otwartej księgi z tytułem jednego z dzieł Fryderyka Skarbka: GOSPODARSTWO / NARODOWE. Powyżej oznaczenie roku emisji: 2018, poniżej księgi napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony popiersie Fryderyka Skarbka, z lewej strony karta z otwartej księgi z wykonanym mikrodrukiem napisem: "zbiór sił i sposobów, / jakich naród używa, / ażeby utrzymać byt / fizyczny ludzi, [...] i byt / ten coraz bardziej / polepszać", będącym fragmentem definicji gospodarstwa narodowego autorstwa F. Skarbka, poniżej księgi napis: 1792- / 1866. U góry półkolem napis: FRYDERYK SKARBEK

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
Techniki dodatkowemikrodruk
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.