Monitor Polski

M.P.2017.692

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej rzeź Woli i Ochoty

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej rzeź Woli i Ochoty, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 27 lipca 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony fragment pomnika Pamięci Ludności Woli Wymordowanej w Czasie Powstania 1944 r. Z lewej strony orła napis: 10 zł, u dołu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie postać klęczącej kobiety okrytej woalem, z twarzą ukrytą w dłoniach, u góry częściowy zarys dwóch postaci żołnierzy niemieckich. U góry półkolem napis: RZEŹ WOLI I OCHOTY i u dołu półkolem napis: OFIAROM POMORDOWANYM PRZEZ NIEMCÓW

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
Techniki dodatkowemoneta oksydowana
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.