Monitor Polski

M.P.2017.636

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - 100 dukatów Zygmunta III

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - 100 dukatów Zygmunta III, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 lipca 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie stylizowany wizerunek rewersu 100 dukatów Zygmunta III Wazy - z koroną i umieszczonym poniżej wizerunkiem dziewięciopolowej tarczy, z herbami Polski, Litwy, Szwecji i Gotlandii oraz pośrodku godłem Wazów, Snopkiem; wokół tarczy stylizowany, zdobiony łańcuch; w otoku napis: MAGNVS DVX LITVAN:RVSS: :PRVSS: MAS:SAM:LIVON:ZC:. U dołu, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, oznaczenie roku emisji: 2017; poniżej orła napis: 20 ZŁ oraz, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek awersu 100 dukatów Zygmunta III Wazy z wizerunkiem popiersia króla z profilu, z odkrytą głową, w zbroi, zwróconego w prawą stronę; z lewej strony wizerunku króla półkolem fragment napisu: SIGISMVNDVS III D:G:. Wzdłuż dolnej krawędzi monety półkolem napis: 100 DUKATÓW ZYGMUNTA III

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

38,61
Techniki dodatkoweSelektywne złocenie na awersie i na rewersie oraz na brzegu monety
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 18 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.