Monitor Polski

M.P.2015.967

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 50. rocznicę wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 50. rocznicę wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 18 listopada 2015 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony orła oznaczenie roku emisji: 2015. U dołu napisy: RZECZPOSPOLITA / POLSKA / 10 ZŁ. Z lewej strony, u góry, napis: "[...] UDZIELAMY / WYBACZENIA / I PROSIMY / O NIE" zakończony kropką. W tle napisu i częściowo w tle wizerunku orła, mikrodrukiem, fragment listu z dnia 18 listopada 1965 r. wystosowanego przez biskupów polskich do biskupów niemieckich. Pod orłem, z prawej strony, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunek abp. Bolesława Kominka z profilu oraz, z prawej strony, zarysy wizerunków abp. Karola Wojtyły i kardynała Stefana Wyszyńskiego. W otoku napis: 50. ROCZNICA WYSTOSOWANIA ORĘDZIA BISKUPÓW POLSKICH DO NIEMIECKICH

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 25 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.