Monitor Polski

M.P.2017.252

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 7 sierpnia 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna500 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia:

w środkowej części banknotu portret króla Jana III Sobieskiego zaprojektowany na podstawie wizerunku z medalionu koronacyjnego z 1676 r. autorstwa Jana Hoehna, w kolorach brązowym i bordowym na tle dwóch półkolistych płaszczyzn wypełnionych ornamentami w kolorze brązowym. Z lewej strony portretu półkolem napis: JAN III SOBIESKI, w kolorze brązowym. Powyżej i poniżej portretu po dwie wyodrębnione pionowo płaszczyzny wypełnione ornamentem w kolorze brązowym. Na półkolistej płaszczyźnie z prawej strony widoczna w zależności od kąta patrzenia liczba: 500, nad portretem z lewej strony, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NBP500. Z lewej strony portretu u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, w kolorze brązowym. Poniżej orła napis: WARSZAWA / 12 STYCZNIA 2017 r., w kolorze brązowym. Pod napisem, na tle rozety w kolorze niebieskim, stylizowany wizerunek tarczy herbowej rodu Sobieskich - Janiny - z filara bramy wjazdowej Pałacu w Wilanowie w kolorze brązowym. Na tarczy widoczne w zależności od kąta patrzenia jasne i ciemne prostokątne pola. Pod tarczą napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis, w kolorze brązowym. Poniżej oznaczenie serii i numeru, w kolorze czarnym. W tle rozety z tarczą herbową oraz powyżej i poniżej, elementy ozdobne w kolorach beżowym i brązowym. U góry i u dołu pionowe ornamenty w kolorach niebieskim i beżowym. W środkowej części, z lewej strony portretu, wyodrębniona pionowa płaszczyzna z powtarzającą się mikrodrukiem liczbą: 500 i ornamentem w kolorze niebieskim. Z lewej strony godła, prostopadle, napis: PIĘĆSET ZŁOTYCH, w kolorze brązowym oraz brązowa linia z białym ornamentem. Z lewej strony linii drobne kółka w kolorze zielonym; z prawej strony napisu, mikrodrukiem prostopadle, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze beżowym. W lewym górnym rogu, prostopadle, liczba: 500, w kolorze bordowym, wypełniona białym ornamentem. Z lewej strony liczby, na brzegu banknotu piętnaście ukośnych linii: dziesięć w kolorze bordowym, pięć w kolorze ciemnobrązowym, umożliwiających określenie wartości nominalnej banknotu za pomocą dotyku. W lewym dolnym rogu oznaczenie umożliwiające określenie wartości nominalnej banknotu za pomocą dotyku, w kształcie dwóch pionowych linii w kolorze ciemnobrązowym, utworzonych z podzielonych na ćwiartki wypukłych drobnych kwadratów. Z prawej strony banknotu u góry liczba: 500, w kolorach ciemnobrązowym i bordowym. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach ciemnobrązowym i bordowym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, napisu: NBP500ZŁ w kolorach ciemnobrązowym i bordowym na białym tle, i w kolorze białym, na ciemnobrązowym i bordowym tle oraz wzorem z ukośnych linii w kolorach białym, ciemnobrązowym i bordowym. Nad wyodrębnioną płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnobrązowym i bordowym. Poniżej wyodrębnionej płaszczyzny biały owal, na jego tle elementy graficzne w kolorze niebieskim (uzupełnienie elementów w kolorze zielonym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny - korona w owalu - w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu wizerunek szyszaka husarskiego, wydrukowanego farbą zmienną optycznie, płynnie zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, z zielonego na niebieski. Poniżej wyodrębniona płaszczyzna z ornamentem w kolorach niebieskim i bordowym. Na jej tle oznaczenie serii i numeru w kolorze czarnym oraz, u dołu, napis: DEL. A. HEIDRICH SC. K. MICHALCZUK, w kolorze ciemnobrązowym. W tle owalu i szyszaka husarskiego ornamenty, i powtarzająca się mikrodrukiem, liczba: 500, w kolorach niebieskim i jasnobrązowym, a u góry i u dołu przy krawędziach banknotu pionowe ornamenty w kolorach niebieskim i jasnobrązowym oraz powtarzająca się, mikrodrukiem, liczba: 500 w kolorze niebieskim. Poniżej owalu i z jego lewej strony drobne kółka w kolorze zielonym. Z prawej strony, na brzegu banknotu piętnaście ukośnych linii: dziesięć w kolorze bordowym, pięć w kolorze ciemnobrązowym, umożliwiających określenie wartości nominalnej banknotu przy pomocy dotyku

wzór

Strona odwrotna:

od lewej strony ku prawej wizerunek pałacu w Wilanowie według rysunku Johanna S. Deybla, w kolorach jasnobrązowym i brązowozielonym. Z prawej strony na tle pałacu wizerunek "Orła z koroną" Jana III Sobieskiego z herbem Janina według wizerunku znajdującego się w kościele Mariackim w Krakowie, w kolorze ciemnobrązowym, pod orłem ozdobny motyw roślinny w kolorach ciemnobrązowym i jasnobrązowym. U góry z lewej strony napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze ciemnobrązowym. Powyżej napisu i orła, mikrodrukiem w półkolach, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach zielonym, jasnobrązowym, bordowym i niebieskim. Z lewej i prawej strony powtarzającego się napisu wyodrębnione płaszczyzny wypełnione giloszem, z lewej strony w kolorach bordowym i niebieskim, z prawej strony w kolorze niebieskim. Poniżej powtarzającego się napisu wstęgi wypełnione rozetami, ozdobnymi elementami i powtarzającymi się, mikrodrukiem, napisami: NARODOWY BANK POLSKI, 500, NBP, w kolorach zielonym, bordowym i niebieskim. Na dole banknotu prostokątna płaszczyzna z ornamentem w kolorach ciemnobrązowym, niebieskim, jasnoniebieskim i jasnobrązowym. Na niej, z lewej strony, liczba: 500, w kolorach brązowym i niebieskim, obwiedziona białą linią, z prawej strony napis: PIĘĆSET / ZŁOTYCH, w kolorze niebieskim. Nad prostokątną płaszczyzną, wzdłuż górnej krawędzi, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach brązowym i niebieskim. Poniżej prostokątnej płaszczyzny i częściowo w jej tle, mikrodrukiem w półkolach, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach zielonym, jasnobrązowym, bordowym i niebieskim. Z lewej i prawej strony powtarzającego się napisu wyodrębnione płaszczyzny wypełnione giloszem, z lewej strony w kolorach bordowym i niebieskim, z prawej strony w kolorze niebieskim. Poniżej prostokątnej płaszczyzny, z prawej strony, litery: PWPW, w kolorze zielonym. Z lewej strony banknotu, u góry, biały owal, na jego tle elementy graficzne w kolorze zielonym (uzupełnienie elementów w kolorze niebieskim znajduje się na stronic przedniej banknotu). Element graficzny - korona w owalu - w całości widoczny pod światło. Powyżej owalu oraz z jego lewej i prawej strony drobne kółka w kolorze zielonym. Z prawej strony owalu dwa kółka wypełnione liniami w kolorze szaroniebieskim. Poniżej pałacu, z lewej strony, klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorze ciemnobrązowym. W prawej części banknotu, u góry, wstęgi wypełnione rozetami, ozdobnymi elementami i powtarzającymi się, mikrodrukiem, napisami: NARODOWY BANK POLSKI, 500, NBP, w kolorach zielonym, niebieskim i bordowym. Na ich tle liczba: 500, w kolorze ciemnobrązowym, wypełniona białym ornamentem. Poniżej liczby ornament wydrukowany farbą opalizującą, w kolorze złotym, widoczny w zależności od kąta patrzenia. W prawym dolnym rogu banknotu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorach niebieskim i bordowym, wypełnione liniami w kolorze brązowozielonym. Tło banknotu pokryte giloszem w kolorach bordowym, zielonym, szaroniebieskim i niebieskim

wzór

Kolory zasadniczeróżne odcienie brązowego, niebieskiego, bordowego, zielonego
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVStrona przednia:

kwadrat z napisem: 500 ZŁ, z lewej strony u góry - w kolorze zielonym, fragmenty ornamentów i napisów mikrodrukiem oraz elementy owalu z prawej strony portretu - w kolorze jasnozielonym, numeracja w lewej części banknotu - w kolorze czerwonym.

Strona odwrotna:

fragmenty pałacu w Wilanowie z lewej i prawej strony - w kolorze pomarańczowym, w środkowej części - w kolorze żółtym, wypełnienie liter: NBP w prawym dolnym rogu - w kolorze pomarańczowym

Papierkolorbiały
znak wodnyportret króla Jana III Sobieskiego i, prostopadle, liczba: 500
nitka zabezpieczającanitka (okienkowa) w środkowej części banknotu, z powtarzającą się liczbą: 500 oraz powtarzającym się, prostopadle, napisem: 500 ZŁ, widocznymi przy oglądaniu banknotu w świetle przechodzącym; fragmenty nitki, widoczne na stronie przedniej, zmienne optycznie, zmieniające płynnie kolor z zielonego na niebieski, ze wzorem dwóch przeplatających się wstęg, który podczas przechylania banknotu sprawia wrażenie ruchomego
Numeracjakolorczarny
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczeniena stronie przedniej, w dolnej części banknotu litery serii i cyfry numeracji w układzie poziomym; jedna numeracja w lewej części banknotu, pod napisem: GŁÓWNY / SKARBNIK i pod jego podpisem, druga - w prawej części banknotu, na tle wyodrębnionej płaszczyzny
Wymiary150 x 75 mm
Wielkość emisji (w sztukach)do 170 000 000
* Wizerunek nie przedstawia banknotu w skali 1:1.