Monitor Polski

M.P.2018.657

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości "Niepodległość"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości "Niepodległość", określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 31 sierpnia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia:

z prawej strony banknotu stylizowany portret Józefa Piłsudskiego, wspartego na dłoni, w mundurze i maciejówce - w kolorach granatowym i brązowym. Pod portretem powtarzający się mikrodrukiem napis: 20ZŁOTYCH, w kolorach brązowym i granatowym, o zmiennej wysokości liter. Z prawej strony portretu - prostopadle napis: DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH w kolorze brązowym, w dolnej części z prawej strony odznaka Polskiej Organizacji Wojskowej w kolorze granatowym, na jej tle widoczny w zależności od kąta patrzenia rok: 1918, w dolnym rogu z prawej strony liczba: 20 w kolorze granatowym. Z lewej strony portretu u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze brązowym oraz napis: NARODOWY / BANK / POLSKI w kolorach brązowym i granatowym. W dolnej części na tle stylizowanego krzyża Orderu Polonia Restituta w kolorze szarym napis: WARSZAWA / 13 LUTEGO 2018 R., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY SKARBNIK i podpis - w kolorze brązowym. Z lewej strony napisów, prostopadle, odwzorowany z rękopisu Józefa Piłsudskiego napis: niepodległa w kolorze czerwonym. Wzdłuż górnej i dolnej części prostokątne płaszczyzny z wypełnieniem w kolorach szarym, jasnobrązowym, różowym i niebieskim, w górnej części w postaci gilosza, w dolnej części w postaci powtarzającego się mikrodrukiem tekstu depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej odrodzenie Polski, o zmiennej wysokości liter. W dolnej części, poniżej portretu, na tle wyodrębnionej prostokątnej płaszczyzny, z lewej strony napis: POLSKA / STULECIE ODZYSKANIA / NIEPODLEGŁOŚCI w kolorze brązowym, z prawej strony oznaczenie serii i numeru w kolorze czerwonym o zwiększającej się wysokości cyfr oraz ponad płaszczyzną powtarzający się mikrodrukiem napis: NIEPODLEGŁA, w kolorach szarym i jasnobrązowym, o zmiennej wysokości liter. Z prawej strony pola znaku wodnego, prostopadle, powtarzający się mikrodrukiem napis: POLSKASTULECIEODZYSKANIANIEPODLEGŁOŚCI/1918/2018/, w kolorze szarym, o zmiennej wysokości liter. Po lewej stronie portretu, w środkowej części lata: 1918 / 2018, wypełnione giloszem w kolorach szarym i różowym oraz jasnobrązowym i różowym. W tle banknotu gilosze oraz powtarzający się mikrodrukiem napis: RP i liczba: 20 w kolorach szarym i jasnobrązowym. W lewej części banknotu u góry stylizowana pamiątkowa odznaka 1 Brygady Legionów w kolorze białym na szarym tle z gałązką dębu w kolorze szarym z jej prawej strony. Z lewej strony odznaki dwie cyfry: 1, umieszczone jedna pod drugą oraz stylizowane liście - w kolorach niebieskim i jasnobrązowym (uzupełnienie cyframi: 9 i 8 w kolorze szarym, tworzące rok: 1918, znajduje się na stronie odwrotnej banknotu); rok: 1918 - w całości widoczny pod światło. Poniżej pionowo oznaczenie serii i numeru, w kolorze czarnym. W dolnej części z lewej strony liczba: 20 i pod liczbą napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH - w kolorze granatowym; liczba wypełniona giloszem w kolorze granatowym. Z lewej strony liczby: 20 oznaczenie dla niewidomych - wytłoczona prostopadle liczba: XX wyczuwalna dotykiem. Wzdłuż lewej i prawej krawędzi banknotu gilosze w kolorach brązowym i granatowym, w dolnej części gilosza z lewej strony powtarzający się mikrodrukiem napis: 20ZŁOTYCH, w kolorach brązowym i granatowym, o zmiennej wysokości liter

wzór
Strona odwrotna:

centralnie stylizowana flaga Polski, w kolorach białym 1 czerwonym, na fladze stylizowane cienie w kolorach czarnym 1 czerwonym, częściowo wypełnione powtarzającym się, wykonanym mikrodrukiem napisem: POLSKA 100LECIEODZYSKANIANIEPODLEGŁOŚCI tworzącym okręgi oraz liczbą: 20 i rozetami. Z lewej strony wizerunek orła legionowego trzymającego w szponach tarczę Amazonek z literą: S, wokół orła napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, całość utworzona z powtarzającego się mikrodrukiem napisu: NARODOWYBANKPOLSKI/20/NIEPODLEGŁOŚĆ/, w kolorze czarnym. U góry na prostokątnej płaszczyźnie wypełnionej giloszem w kolorach beżowym, różowym i szarym napis: Narodowy Bank Polski, w kolorze ciemnobrązowym; przed napisem i po nim stylizowane elementy roślinne, z lewej strony z rokiem: 1918 - w kolorze żółtym, z prawej strony z rokiem: 2018 - w kolorze niebieskim. Pod napisem na prostokątnej płaszczyźnie z giloszem w kolorach szarym, żółtym i niebieskim powtarzające się mikrodrukiem napisy: 20ZŁOTYCH/ i NARODOWYBANKPOLSKI, w kolorze czarnym, o zmiennej wysokości liter. Powyżej płaszczyzny z napisem, gilosz w kolorach szarym, żółtym i niebieskim. Na dole banknotu prostokątna płaszczyzna z giloszami w kolorach szarym, żółtym i niebieskim; na płaszczyźnie, z lewej strony liczba: 20 i napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH w kolorze czarnym, z prawej strony klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ / NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE w kolorze czarnym. Z prawej strony klauzuli prostopadle napis: A. PRÓCHNIAK DEL. K. MICHALCZUK SC. PWPW S.A. w kolorze czarnym. Z prawej strony na dole stylizowany element roślinny wydrukowany farbą zmienną optycznie, płynnie zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, ze złotego na zielony. Wzdłuż górnej i dolnej części banknotu powtarzający się mikrodrukiem napis: NARODOWYBANKPOLSKI/1918/2018/NIEPODLEGŁOŚĆ/ w kolorach beżowym, różowym i szarym, o zmiennej wysokości liter. W prawej części u góry na tle gilosza liczba: 20 i pod liczbą napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH - w kolorze szarym. Z prawej strony liczby i napisu dwie cyfry, umieszczone jedna pod drugą, wyżej (odwrócona) cyfra: 9, poniżej cyfra: 8 i obok stylizowane liście - w kolorze szarym (uzupełnienie dwiema cyframi: 1, jednej w kolorze niebieskim a drugiej jasnobrązowym, tworzące rok: 1918, znajduje się na stronie przedniej banknotu); rok: 1918 - w całości widoczny pod światło. Wzdłuż prawego brzegu prostopadle napis: NIEPODLEGŁOŚĆ w kolorze beżowym, utworzony z falistych linii. Wzdłuż krawędzi banknotu gilosze - z lewej i z prawej strony w kolorze szarym, w górnej i dolnej części w kolorach szarym, żółtym i niebieskim

wzór
Kolory zasadniczegranatowy, szary, brązowy, niebieski, czerwony, czarny, beżowy
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVStrona przednia:

numeracja w prawej części banknotu - w kolorze pomarańczowym.

Strona odwrotna:

lata: 1918 / 2018 w środkowej części; znak Narodowego Banku Polskiego składający się z: prostokątnego sygnetu, zawierającego akronim: NBP, oraz logotypu zawierającego nazwę: Narodowy Bank Polski, umieszczoną pomiędzy dwiema poziomymi liniami - w środkowej części u dołu; powtarzający się mikrodrukiem napis: NARODOWYBANKPOLSKI/1918/2018/NIEPODLEGŁOŚĆ/ oraz gilosze wzdłuż górnej części banknotu - w kolorach przechodzących od pomarańczowego do żółtego

Papierkolorbiały
znak wodnyorzeł legionowy trzymający w szponach tarczę Amazonek z literą: S
nitka zabezpieczającawidoczna pod światło w środkowej części banknotu, z powtarzającym się prostopadle napisem: 20 ZŁ oraz jego odbiciem lustrzanym
Numeracjakolorczarny 1 czerwony
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczeniena stronie przedniej litery serii i cyfry numeracji w układach poziomym i pionowym; jedna numeracja, pionowa, w kolorze czarnym, wzdłuż lewego brzegu banknotu; druga numeracja, pozioma, w kolorze czerwonym, o zwiększającej się wysokości cyfr, w prawej części banknotu u dołu, poniżej portretu
Wymiary150 x 77 mm
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 50 000
* Wizerunek nie przedstawia banknotu w skali 1:1.