Monitor Polski

M.P.2016.246

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 1050. rocznicę chrztu Polski

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 1050. rocznicę chrztu Polski, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 kwietnia 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia:

w centralnej części banknotu stylizowane portrety: z prawej strony Mieszka I, z lewej strony Dobrawy, w ich dolnej części napisy: Dobrawa Mieszko I - całość w kolorze ciemnoszarym. Z lewej strony portretów, u góry, napis: Narodowy / Bank / Polski, poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis: WARSZAWA / 23 LISTOPADA 2015 r., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis - całość w kolorze ciemnoszarym. Na dole banknotu, z lewej strony portretu Dobrawy - wyodrębniona płaszczyzna w kolorze ciemnoszarym z białym ornamentem. Na tle płaszczyzny widoczny w zależności od kąta patrzenia napis: 966 / 2016. W tle portretów, orła i napisów wyodrębniona prostokątna płaszczyzna w kolorach niebieskim i bordowym. Na płaszczyźnie z lewej strony wizerunek kielicha królewskiego z Trzemeszna oraz układy linii w kolorach niebieskim i bordowym; w środkowej części pomiędzy portretami oraz częściowo z lewej strony portretu Dobrawy fragment dokumentu z końca X w. Dagome iudex w kolorze bordowym; powyżej portretu Dobrawy wizerunek jelenia na wici roślinnej w kolorze bordowym; w górnej części wyodrębnionej płaszczyzny ornament z kielicha królewskiego z Trzemeszna w kolorach niebieskim i bordowym; z prawej strony układy linii w kolorze niebieskim. Wzdłuż lewej krawędzi wyodrębnionej płaszczyzny, mikrodrukiem, prostopadle powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze niebieskim. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi wyodrębnionej płaszczyzny prostokątne pola, z lewej strony pole w kolorze białym wypełnione niebiesko-bordowym ornamentem, w środkowej części pole w kolorze bordowo-niebieskim wypełnione mikrodrukiem w postaci powtarzającego się w falistych liniach napisu: NARODOWY BANK POLSKI w kolorze białym, o zmiennej wysokości liter; z prawej strony białe pole wypełnione mikrodrukiem w postaci powtarzającego się w falistych liniach napisu: NARODOWY BANK POLSKI w kolorze niebieskim, o zmiennej wysokości liter. Z prawej strony portretu Mieszka I u góry ornament roślinny w kolorze ciemnoszarym. Na tle ornamentu roślinnego: hologram mieniący się różnymi kolorami, przedstawiający liczbę: 20, wizerunek jelenia na wici roślinnej, kielich, faliste linie i ukośne pasy z mikrodrukiem w postaci powtarzającego się napisu: 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI. Pod hologramem fragmenty planu katedry gnieźnieńskiej w kolorze niebieskim (uzupełnienie fragmentów w kolorze bordowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Plan katedry gnieźnieńskiej w całości widoczny pod światło. Poniżej wizerunek Stauroteki Lednickiej w kolorze ciemnoszarym. W tle hologramu, planu katedry i Stauroteki pionowy pas z fragmentem wizerunków z bordiury drzwi gnieźnieńskich w kolorze jasnobrązowym. Z lewej strony w górnej części napis: 1050. rocznica / CHRZTU / POLSKI w kolorze ciemnoszarym, napis: 1050. - podkreślony, powyżej napisu trzy paski utworzone z drobnych kropek w kolorze niebieskim. W dolnej części napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH, a pod nim liczba: 20, w kolorze bordowym, wypełniona mikrodrukiem w postaci powtarzającej się liczby: 20. Poniżej liczby: 20 oznaczenie dla niewidomych w postaci wytłoczonej liczby: XX, wyczuwalnej dotykiem. Wzdłuż krawędzi banknotu z lewej i z prawej strony wyodrębnione prostokątne pola w kolorze niebieskim z białym ornamentem i w kolorze białym z bordowym ornamentem

wzór
Strona odwrotna:

na wyodrębnionej prostokątnej płaszczyźnie w kolorach niebieskim i bordowym, w centralnej części banknotu, wizerunek katedry gnieźnieńskiej w kolorze ciemnoszarym. W górnej części, powyżej wizerunku katedry, napis: Narodowy Bank Polski, w kolorze ciemnoszarym. Z prawej strony katedry, u góry, wizerunek kielicha królewskiego z Trzemeszna, poniżej kielicha klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ / NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE - całość w kolorze szarym. Poniżej wizerunku katedry napisy: K. MICHALCZUK DEL. SC. P. KRAJEWSKI SC. w kolorze ciemnoszarym. Na płaszczyźnie, powyżej wizerunku katedry i z jej lewej strony fragment dokumentu z końca X w. Dagome iudex, w kolorach niebieskim i bordowym; w środkowej części u góry wizerunek pawia na wici roślinnej oraz poniżej linie układające się w liczby: 20 - w kolorze bordowym. Z lewej i prawej strony na wyodrębnionej płaszczyźnie układy linii w kolorach niebieskim i bordowym, w górnej części, z lewej i prawej strony, ornament z kielicha królewskiego z Trzemeszna. Wzdłuż prawej krawędzi wyodrębnionej płaszczyzny, mikrodrukiem, prostopadle powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze niebieskim. Wzdłuż górnej i dolnej części wyodrębnionej płaszczyzny prostokątne pola, z lewej strony białe pole wypełnione mikrodrukiem w postaci powtarzającego się w falistych liniach napisu: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze niebieskim, o zmiennej wysokości liter; obok z prawej strony pole w kolorze bordowo-niebieskim wypełnione mikrodrukiem w postaci powtarzającego się w falistych liniach napisu: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze białym, o zmiennej wysokości liter; z prawej strony pole w kolorze białym wypełnione bordowo-niebieskim ornamentem. Z prawej strony u góry trzy paski utworzone z drobnych kropek w kolorze niebieskim, w dolnej części napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH, a pod nim liczba: 20 - w kolorze bordowym, wypełniona mikrodrukiem w postaci powtarzającej się liczby: 20. Z lewej strony wyodrębnionej płaszczyzny, u góry, wizerunek głowicy romańskiej kolumny z wizerunkiem krzyża, wydrukowanej farbą zmienną optycznie, płynnie zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, z zielonego na niebieski, z geometrycznym wzorem. Poniżej fragmenty planu katedry gnieźnieńskiej w kolorze bordowym (uzupełnienie fragmentów w kolorze niebieskim znajduje się na stronie przedniej banknotu). Plan katedry gnieźnieńskiej w całości widoczny pod światło. W tle głowicy i planu katedry pionowy pas z fragmentem wizerunków z bordiury drzwi gnieźnieńskich w kolorze jasnobrązowym. Wzdłuż krawędzi banknotu z lewej i z prawej strony wyodrębnione prostokątne pola w kolorze niebieskim z białym ornamentem i w kolorze białym z bordowym ornamentem

wzór
Kolory zasadniczeciemnoszary, niebieski, bordowy, jasnobrązowy, szary
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVStrona odwrotna:

z lewej strony napis: 1050. rocznica / CHRZTU / POLSKI w kolorze żółtym i poniżej znak Narodowego Banku Polskiego, składający się z: prostokątnego sygnetu, zawierającego akronim: NBP, oraz logotypu zawierającego nazwę: Narodowy Bank Polski, umieszczoną pomiędzy dwiema poziomymi liniami w kolorze żółtym; z prawej strony wizerunek Stauroteki Lednickiej w kolorze niebieskim; numeracja w lewej części banknotu w kolorze zielonym, w prawej części w kolorze pomarańczowym

Papierkolorbiały
znak wodnywizerunek jelenia na wici roślinnej i liczba: 20
nitka zabezpieczającawidoczna pod światło w lewej części strony przedniej banknotu; na stronie odwrotnej widoczne fragmenty nitki, z powtarzającą się liczbą: 20 oraz powtarzającym się prostopadle napisem: NBP
Numeracjakolorczarny i czerwony
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczeniena stronie odwrotnej, litery serii i cyfry numeracji w układach poziomym i pionowym; jedna numeracja, pozioma, w kolorze czarnym, w lewej części banknotu na dole, pod wizerunkiem katedry gnieźnieńskiej; druga numeracja, pionowa, w kolorze czerwonym, w prawej części banknotu u góry, powyżej klauzuli
Wymiary144 x 77 mm
Wielkość emisji (w sztukach)do 35 000
* Wizerunek nie przedstawia banknotu w skali 1:1.