Monitor Polski

M.P.1998.41.569

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 1999 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 listopada 1998 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 200 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  2. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  3. Monety, o których mowa w § 1 i 2, wprowadza się do obiegu z dniem 2 grudnia 1998 r.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ I 200 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (bok)Masa (w gramach)Średnica (w milimetrach)Stop, próbaWielkość emisji (w tys. szt.)
strona głównastrona odwrotna
2 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-98, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MWWizerunek głowy Adama Mickiewicza, wokół wizerunku napis: ADAM MICKIEWICZ 1798-1855 200-LECIE URODZINgładki8,1527,0CuAl5Zn5Sn1400,0
200złU góry półkolem napis: 200 ZŁ, obok oznaczenie roku emisji: 1998. Poniżej w czterech liniach napis: ... Patrz! /jak te myśli dobywam sam z siebie, /Wcielam w słowa, one lecą / ADAM MICKIEWICZ. Poniżej z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony godła w dwóch liniach ukośny napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MWWizerunek głowy Adama Mickiewicza. Z lewej strony wizerunku półkolem napis: ADAM MICKIEWICZ, z prawej strony półkolem napis: 1798 1855gładki15,527,0Au 900/10003,0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (bok)Masa (w gramach)Średnica (w milimetrach)PróbaWielkość emisji (w tys. szt.)
strona głównastrona odwrotna
10 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-98, pod orłem napis: ZŁ 10 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MWW centralnej części zwielokrotniona stylizowana sylwetka człowieka. Z obu stron sylwetki - dłonie w geście symbolizującym ochronę. U góry półkolem napis: POWSZECHNA DEKLARACJA, u dołu: PRAW/ CZŁOWIEKANa boku napis: 50 ROCZNICA UCHWALENIA trzykrotnie powtórzony, rozdzielony gwiazdkami14,1432,0Ag 925/100014,0
1 Załącznik Nr 1 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędów (M.P.99.9.128).