Monitor Polski

M.P.2016.1196

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr i 5 gr

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 1 gr, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 2 gr, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 gr, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 1 stycznia 2017 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna1 gr
WzórCechy graficzneStrona przednia (awers):

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła, półkolem, od lewej strony ku prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie, w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem roku emisji. Pod orłem, po lewej stronie, znak mennicy

Strona odwrotna (rewers):

duża cyfra: 1, poniżej poziomy napis: GROSZ, nad cyfrą gałązka z liściem dębu

Brzeg (bok)ząbkowany
Średnica

(w milimetrach)

15,50
Stopstal powlekana mosiądzem
Masa (w gramach)1,64
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 3 500 000 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna2 gr
WzórCechy graficzneStrona przednia (awers):

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła, półkolem, od lewej strony ku prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie, w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem roku emisji. Pod orłem, po lewej stronie, znak mennicy

Strona odwrotna (rewers):

duża cyfra: 2, poniżej poziomy napis: GROSZE, nad cyfrą gałązka z dwoma liśćmi dębu

Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

17,50
Stopstal powlekana mosiądzem
Masa (w gramach)2,13
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 1 800 000 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna5 gr
WzórCechy graficzneStrona przednia (awers):

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła, półkolem, od lewej strony ku prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie, w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem roku emisji. Pod orłem, po lewej stronie, znak mennicy

Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony duża cyfra: 5, obok u góry poziomy napis: GROSZY, poniżej kompozycja pięciu liści dębu

Brzeg (bok)na przemian gładki i ząbkowany
Średnica

(w milimetrach)

19,48
Stopstal powlekana mosiądzem
Masa (w gramach)2,59
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 2 000 000 000