Monitor Polski

M.P.2019.193

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł, upamiętniających 100 lat złotego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, określone w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet o wartości nominalnej 2 gr, określone w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia,
3) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet o wartości nominalnej 5 gr, określone w załącznikach nr 5 i 6 do zarządzenia,
4) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet o wartości nominalnej 10 gr, określone w załącznikach nr 7 i 8 do zarządzenia,
5) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet o wartości nominalnej 20 gr, określone w załącznikach nr 9 i 10 do zarządzenia,
6) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet o wartości nominalnej 50 gr, określone w załącznikach nr 11 i 12 do zarządzenia,
7) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet o wartości nominalnej 1 zł, określone w załącznikach nr 13 i 14 do zarządzenia,
8) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet o wartości nominalnej 2 zł, określone w załącznikach nr 15 i 16 do zarządzenia,
9) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet o wartości nominalnej 5 zł, określone w załącznikach nr 17 i 18 do zarządzenia

- upamiętniających 100 lat złotego.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 27 lutego 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY