Monitor Polski

M.P.2017.913

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- upamiętniających 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 października 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, stylizowane postacie trzech kosynierów z kosami bojowymi i sztandarami w dłoniach; z lewej strony u dołu, fragment stylizowanej armaty. U góry, z prawej strony, na tle zarysu jednego ze sztandarów wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wzdłuż górnego brzegu, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017. Z prawej strony, u dołu napis: 10 / ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie popiersie z profilu Tadeusza Kościuszki. W otoku napis: 200. ROCZNICA ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)31,10
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 16 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na tle stylizowanego kopca Kościuszki w Krakowie, wizerunek orderu Virtuti Militari. U dołu, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła, półkolem oznaczenie roku emisji: 20-17. Wzdłuż dolnego brzegu, półkolem z lewej strony napis: 200 ZŁ, z prawej strony napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m/w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie popiersie Tadeusza Kościuszki. W otoku napis: 200. ROCZNICA ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

27,00
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)15,50
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 1 500
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.