Monitor Polski

M.P.2016.318

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł "Wrocław - Europejska Stolica Kultury"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- "Wrocław - Europejska Stolica Kultury".

§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 21 kwietnia 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu, z lewej strony na wyodrębnionej płaszczyźnie o powierzchni w nieregularne wzory, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej strony napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA 2016. Powyżej orła i napisu stylizowany fragment linii schodów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - w tle powierzchnia w nieregularne wzory. Z prawej strony u góry napis: 10 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, od lewej strony do prawej, stylizowany fragment linii schodów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Na ich tle, z prawej strony, postać w tanecznym geście, pokryta stylizowanymi motywami graficznymi nawiązującymi do motywu identyfikacji Europejskiej Stolicy Kultury. U góry z lewej strony napis: WROCŁAW 2016 / Europejska Stolica Kultury, poniżej napisu sygnet z logo Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary

(w milimetrach)

28,20 x 28,20 (kwadrat)
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna100 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony orła oznaczenie roku emisji: 2016, poniżej półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Powyżej orła stylizowany fragment linii schodów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Na ich tle widoczny fragment twarzy antycznej rzeźby. U góry, powyżej linii schodów, napis: 100 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

u dołu na wyodrębnionej płaszczyźnie napis: WROCŁAW 2016 / EUROPEJSKA / STOLICA / KULTURY, z lewej strony napisu sygnet z logo Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury. U góry stylizowany fragment linii schodów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, nad nimi wyodrębniona płaszczyzna o powierzchni w nieregularne wzory

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)21,00
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)8,00
Wielkość emisji (w sztukach)do 2 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.