Monitor Polski

M.P.2015.217

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Jagiełło

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Jagiełło.

§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 3 marca 2015 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ

Wartość nominalna50 zł
Cechy graficznestrona głównaU dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-15. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 50 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: OLGERDI/FILIUS,/SPONSUS HEDVIGI/A.D. 1385. DESIGN: CORON: 1386./LITHUANIAM POLONIAE/UNIVIT, ET CHRISTIANAM/FECIT, ACADEMIAM/CRACOVIAE INSTITUIT,/EQUITES TEUTONICOS/AD GRUNVALDAM/PROSTRAVIT, NOBILEM/NON NISI JURE VICTUM/CAPTIVANDUM/DECREVIT./OBIIT A.D. 1434 zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany wizerunek popiersia Władysława Jagiełły z profilu, z dłonią wspartą na tarczy z wizerunkiem Pogoni litewskiej. W otoku napis: VLADISLAUS JAGELLO M. DUX LITH:. U dołu sygnatura: H.
Brzeg (bok)Na boku napis: WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach)62,20
Średnica

(w milimetrach)

45,00
PróbaAg 999/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 5 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ

Wartość nominalna500 zł
Cechy graficznestrona głównaU dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-15. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 500 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: OLGERDI/FILIUS,/SPONSUS HEDVIGI/A.D. 1385. DESIGN: CORON: 1386./LITHUANIAM POLONIAE/UNIVIT, ET CHRISTIANAM/FECIT, ACADEMIAM/CRACOVIAE INSTITUIT,/EQUITES TEUTO-NICOS/AD GRUNVALDAM/PROSTRAVIT, NOBILEM/NON NISI JURE VICTUM/CAPTIVANDUM/DECREVIT./OBIIT A.D. 1434 zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany wizerunek popiersia Władysława Jagiełły z profilu, z dłonią wspartą na tarczy z wizerunkiem Pogoni litewskiej. W otoku napis: VLADISLAUS JAGELLO M. DUX LITH:. U dołu sygnatura: H.
Brzeg (bok)Na boku napis: WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach)62,20
Średnica

(w milimetrach)

45,00
PróbaAu 999,9/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 750