Umundurowanie niektórych pracowników urzędów skarbowych.

Monitor Polski

M.P.1986.28.199

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1986 r.

UCHWAŁA Nr 138
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1986 r.
w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Ustanawia się umundurowanie dla pracowników działów egzekucyjnych urzędów skarbowych, zatrudnionych na stanowiskach:
1)
komornika skarbowego,
2)
starszego poborcy skarbowego,
3)
poborcy skarbowego,

zwanych dalej "pracownikami".

2.
Umundurowanie przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania bądź na podstawie umowy o pracę na czas nie określony.
1.
Umundurowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest koloru szarozielonego, oznaki stanowisk służbowych - koloru złotego, a obuwie - koloru brązowego.
2.
Zestaw przedmiotów umundurowania oraz okresy ich używalności określa załącznik nr 1 do uchwały.
3.
Wzory do umundurowania oraz oznak stanowisk służbowych określa załącznik nr 2 do uchwały.
Pracownicy mają prawo do umundurowania na zasadach stosowanych w dniu wejścia w życie uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI

Lp.Przedmiot umundurowaniaIlośćOkres używalności w miesiącach
1 23 4
1Kurtka mundurowa - gabardynowa1 szt.24
2Spodnie dla mężczyzny oraz spódnica dla kobiety - gabardynowe1 szt.24
3Kurtka letnia - z tkaniny tropik1 szt.24
4Spodnie letnie dla mężczyzny oraz spódnica dla kobiety - z tkaniny tropik1 szt.24
5Płaszcz zimowy - sukienny1 szt.36
6Czapka zimowa (uszanka) z odpowiedniego materiału mundurowego1 szt.24
7Czapka letnia, furażerka dla kobiety - z odpowiedniego materiału mundurowego1 szt.24
8Trzewiki skórzane na spodach gumowych1 para18

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY UMUNDUROWANIA ORAZ OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH

(pominięty)