Uchylenie wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.37.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 3 maja 1957 r.
w sprawie uchylenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) w związku z § 9 uchwały nr 112 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zasad zatrudniania absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 27, poz. 183) zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Ministra Kolei z dnia 22 lutego 1956 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 26, poz. 367).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.