Ustalenie wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1956.26.367

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 22 lutego 1956 r.
w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz średnich szkól zawodowych podległych Ministrowi Kolei, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkól zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106), stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI KOLEI, KTÓRYCH ABSOLWENCI PODLEGAJĄ PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ SZKÓL WYŻSZYCH

1.
Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei w Bydgoszczy, ul. Kopernika l,
2.
Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei w Wieliczce, ul. E. Dembowskiego l,
3.
Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei w Krakowie, ul. Basztowa 9,
4.
Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei w Nowym Sączu, ul. Wróblewskiego 6,
5.
Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 18,
6.
Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 23,
7.
Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei w Poznaniu, ul. Fredry 13,
8.
Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei w Gliwicach, ul. Dubois 12,
9.
Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei w Sosnowcu, ul. Grunwaldzka 11,
10.
Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56,
11.
Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei we Wrocławiu, ul. Dawida 9,